Supply Chain Finance

1,1 miljoen euro toegekend voor Dinalog – Holland FinTech programma

Dinalog, het kennisinstituut voor logistieke innovatie, heeft een beschikking mogen ontvangen van het ministerie van Economische zaken voor de verlenging van het Dinalog-programma tot eind 2017. Het budget dat hiervoor beschikbaar is gesteld is 1,1 miljoen Euro. Dit wordt ingezet voor de realisatie van een Logistics & FinTech-programma waarmee een basis wordt gecreëerd om de innovatie in logistiek en fintech te verenigen.

Sinds 2009 werkt Dinalog met ruim 700 bedrijven en kennisinstituten samen aan de innovatie van de logistieke en supply chain sector. In meer dan 50 industriële en experimentele en projecten werken deze partijen aan diverse uitdagingen in logistieke innovatie. Supply Chain Finance,  speelt sinds enkele jaren hier ook een belangrijke rol in.

Albert Veenstra, Wetenschappelijk directeur van Dinalog: “Door de start van de samenwerking tussen Dinalog en Holland FinTech krijgt Nederland de kans om wereldwijd voorop te lopen in de infrastructuur en diensten voor handel en logistiek.”

In 2015 is er door veranderingen aan het topsectorenbeleid naast Dinalog nog een innovatietraject gestart in Breda: TKI Dinalog. Hierin werken TNO, NWO en Dinalog samen aan de doelstellingen van de Topsector Logistiek om de Nederlandse internationale toppositie te behouden en te verstevigen. De resultaten van projecten uit het Dinalog Programma worden ook ingezet om in TKI Dinalog op voort te bouwen.

Holland FinTech is het platform voor financiële innovatie, verbonden in een wereldwijd netwerk, met als doel transparante, efficiënte, klantgedreven vernieuwing in financiële dienstverlening mogelijk te maken, door inzet van technologie. Met het Logistics & FinTech programma wordt deze kennis en kunde niet alleen beschikbaar gesteld voor de logistieke sector, initiatieven voor Fintech oplossingen specifiek voor de logistieke sector worden hierin ook gestimuleerd. Martijn Siebrand, Programma ontwikkelaar Supply Chain Finance bij Dinalog: “De Nederlandse logistieke sector krijgt hiermee de mogelijkheid om samen te werken aan oplossingen voor vraagstukken rondom transacties op basis van de nieuwste technologische toepassingen.”

Geef de eerste reactie