Human Capital

2 nieuwe Human Capital agenda aanbestedingen

De Topsector Logistiek heeft twee nieuwe aanbestedingen uitgeschreven ten behoeve van de Human Capital Agenda (HCA); Sociale Innovatie en Kwantitatieve Arbeidsmarkt Gegevens. De sluitingsdatum voor inzendingen voor beide aanbestedingen is 18 januari 2016, 15:00 uur. Vragen stellen kan nog tot en met maandag 14 december 17:00 uur.

Aanbesteding Sociale Innovatie
In het kader van de Human Capital Agenda dient sociale innovatie inzichtelijk te worden gemaakt naar gelang leeftijd en opleidingsniveau. Met deze informatie kan nader onderzocht worden bij welke sociale innovatieve thema’s winst geboekt kan worden. Vervolgens worden deze gegevens in een kader opgesteld waarmee sociale innovatie hanteerbaar gemaakt wordt voor uiteenlopende bedrijven. Deze Opdracht zal bestaan uit twee onderdelen: Onderdeel A. Het opstellen van een kader voor sociale innovatie waarmee sociale innovatie hanteerbaar gemaakt wordt voor uiteenlopende bedrijven en Onderdeel B. Gerichte thematische onderzoeken naar sociale innovatieve thema’s. Meer informatie en belangrijke data rond deze aanbesteding vindt u hier.

Aanbesteding Kwantitatieve Arbeidsmarkt Gegevens
Om de Human Capital Agenda van de Topsector Logistiek uit te kunnen voeren is goede en betrouwbare informatie over de arbeidsmarkt en het onderwijs in de logistieke sector essentieel. Daarmee wordt inzicht verkregen in de werking van de arbeidsmarkt in de logistieke functies en de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt in het bijzonder. De Topsector heeft daarom een aanbesteding uitgeschreven bestaande uit drie onderdelen: a) een vooronderzoek, b) een hoofdonderzoek en c) een jaarlijkse monitor. Meer informatie en belangrijke data rond deze aanbesteding vindt u hier.

Geef de eerste reactie