Cross Chain Collaboration Center (4C)

Schrijf u nu in voor de 4C prijsvraag

De actielijn 4C van de Topsector Logistiek heeft een prijsvraag uitgeschreven. Bedrijven kunnen binnen de scope van deze prijsvraag projecten indienen, die door de Topsector Logistiek ondersteund worden. In deze prijsvraag ligt de focus op het 4C concept uitgevoerd voor supply network collaboration door vervoerders. Dat wil zeggen een samenwerking tussen meerdere supply chains, met meerdere logistiek dienstverleners als kern en waarschijnlijk meerdere verladers/producenten daarbij aangesloten.  De prijsvraag is bedoeld voor (latente) samenwerkingsverbanden die al nadenken over het realiseren van een 4C-samenwerkingsverband en een (financiële) steun in de rug kunnen gebruiken om het eenmalige werk te betalen en het risico van de stap te verminderen.

Vergoeding 4C prijsvraag

De totale beschikbare vergoeding is maximaal € 700.000 exclusief BTW. Voor inschrijvingen geldt een cofinancieringseis. Dit houdt in dat de door de deelnemer in te brengen cofinanciering, minimaal gelijk is aan de gevraagde bijdrage of toegekende prijs. De cofinanciering mag uitgedrukt worden in termen van geld, middelen en/of menscapaciteit. Zie de aanbestedingsstukken op www.tenderned.nl voor de randvoorwaarden en andere bijzonderheden voor de prijsvraag.

Vouchers

Connekt stelt een business case voucher beschikbaar voor de eerste vraag van de prijsvraag. U kunt ook een voucher voor formele aspecten aanvragen. De voucher geeft recht op ondersteuning van een door Connekt aangewezen en betaalde juridische  expert voor maximaal 2 uur. De juridische expert zal u begeleiden bij het indienen van een inschrijving. In de leidraad leest u hoe u een voucher aanvraagt en aan welke voorwaarden u daarvoor moet voldoen.

Belangrijke data

U kunt vragen stellen tot 18 augustus 2016 16.00 uur.

U kunt een business case voucher aanvragen tot uiterlijk 25 augustus 2016.

U kunt een voucher voor formele aspecten aanvragen tot uiterlijk 25 augustus 2016.

De inschrijving mag ingeleverd worden tot 30 september 2016 15:00 uur.

Meer informatie

Voor meer informatie kijkt u op Tenderned. Het Tendernetnummer voor deze prijsvraag is 108180.

Geef de eerste reactie