Cross Chain Collaboration Center (4C)

4C prijsvraag

De actielijn 4C van de Topsector Logistiek heeft een prijsvraag uitgeschreven. Bedrijven kunnen binnen de scope van deze prijsvraag projecten indienen, die door de Topsector Logistiek ondersteund worden. De prijsvraag bestaat uit 2 delen over Cross-Chain-Control-Centers (4C), waarvoor u los kunt inschrijven.

De eerste vraag gaat over het realiseren van een ‘4C-samenwerkingsverband’ van verladers. Dit is een samenwerkingsverband, al dan niet ondersteund met IT-systemen, dat economische voordelen oplevert door lading beter te combineren. De instapdrempel kan echter net te hoog zijn voor de betrokken partijen om de stap te nemen. Deze prijsvraag is bedoeld voor (latente) samenwerkingsverbanden die er al over denken en een (financiële) steun in de rug kunnen gebruiken om het eenmalige werk te betalen en het risico van de stap te verminderen.

De tweede vraag gaat over hetzelfde, maar dan in een vroeger stadium. Deze prijsvraag is bedoeld voor partijen in een branche die wel eens willen onderzoeken of er mogelijkheden zijn voor, en voordelen zijn aan een 4C-samenwerking. Het ligt voor de hand dat producenten/verladers die in dezelfde branche werkzaam zijn hetzelfde type transportvraag hebben, die makkelijker te combineren valt. Maar het moet niet leiden tot het kannibaliseren van elkaars klantenkring.

Vergoeding

De vergoeding is per winnaar is voor de eerste vraag maximaal € 200.000 exclusief BTW. Voor de tweede vraag is de vergoeding maximaal € 100.000 exclusief BTW. Voor inschrijvingen geldt een cofinancieringseis. Dit houdt in dat de door de deelnemer in te brengen cofinanciering, minimaal gelijk is aan de gevraagde bijdrage of toegekende prijs. De cofinanciering mag uitgedrukt worden in termen van geld, middelen en/of menscapaciteit. Zie de aanbestedingsstukken op www.tenderned.nl voor de randvoorwaarden en andere bijzonderheden voor de prijsvraag.

Vouchers4C

Connekt stelt een business case voucher beschikbaar voor de eerste vraag van de prijsvraag. Voor de tweede vraag stelt Connekt een branche potentie analyse voucher beschikbaar. In de leidraad leest u hoe u een voucher aanvraagt en aan welke voorwaarden u daarvoor moet voldoen.

Belangrijke data

  • U kunt vragen stellen tot 18 april 2016.
  • De inschrijving mag ingeleverd worden tot 31 mei 2016 15:00 uur.

Meer informatie

Voor meer informatie kijkt u op Tenderned. Het Tendernetnummer voor deze prijsvraag is 92806.

 

Geef de eerste reactie