ICT & Informatievoorziening

5 miljoen euro beschikbaar voor het ontwikkelen van data science toepassingen in de logistiek

Logistics Community Brabant met partners Breda University of Applied Sciences, REWIN West-Brabant en Midpoint Brabant hebben gezamenlijk 2,5 miljoen Euro subsidie toegekend gekregen uit de Regiodeal én het OPZuid programma. Ook de provincie Noord-Brabant levert hierin een extra financiële bijdrage. Daarnaast dragen het bedrijfsleven en de DALI-partners bijna 2,5 miljoen Euro bij. De gelden zijn bedoeld voor het programma DAta science voor Logistieke Innovatie (DALI). Hierin werken 18 bedrijven samen om door middel van data, logistieke processen te optimaliseren en de sector als geheel, bedrijfsleven en onderwijs, vooruit te helpen.

Vanuit Regiodeal Midden- en West- Brabant Makes & Moves wordt €935.666 beschikbaar gesteld. In de Regiodeal, looptijd van 1 juli 2019 tot 31 december 2024, zijn afspraken gemaakt tussen het Rijk, de Regio West-Brabant, de Regio Hart van Brabant, stichting Midpoint Brabant, NV REWIN West-Brabant, de gemeente Tilburg en de gemeente Breda. Deze regeling is bedoeld om innovatie in het midden- en kleinbedrijf binnen de regio Midden- en West- Brabant te stimuleren. Naast DALI hebben 16 andere projecten een subsidie ontvangen.

Daarnaast wordt een subsidie van €975.729 beschikbaar gesteld vanuit het OPZuid-programma. OPZuid staat voor Operationeel Programma Zuid-Nederland en is een Europees subsidieprogramma voor de provincies Zeeland, Limburg en Noord-Brabant die onder andere bevordert. Het programma is met name gericht op het innovatieve MKB en het versterken van de samenwerking tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden. De basis voor OPZuid is de Regionale Innovatie Strategie voor Slimme Specialisatie (RIS3), waarin Europese doelstellingen zijn vertaald naar regionale en maatschappelijke uitdagingen. De OPZuid-subsidie voor het DALI-project loopt tot en met 30 april 2022.

Als co-financierder stelt de provincie Noord-Brabant een significante bijdrage beschikbaar: €718.940,88. Daarnaast is de eigen bijdrage van de deelnemende en projectpartners goed voor €2.162.604 waarmee het totale budget voor innovatie en ontwikkeling op bijna 5 miljoen Euro uitkomt.

Data Science, wat kan je er mee?
De data zoals we die opslaan, is vrijwel onbruikbaar. Waardevolle informatie ontstaat pas als we de data verwerken, met elkaar in verband brengen en analyseren. Nieuwe inzichten ontstaan door trends, patronen en onderlinge relaties in data bloot te leggen. Data Science is het vakgebied dat op deze wijze probeert nieuwe, waardevolle inzichten te genereren die leiden tot betere beslissingen en uiteindelijk betere resultaten. Data Science heeft alles te maken met algoritmes. Het menselijk brein schiet te kort om alle data en de daaruit voortvloeiende inzichten te verwerken. Daarvoor zijn geavanceerde algoritmes nodig. Een groot deel van het vakgebied Data Science is gericht op onderzoek naar en ontwikkeling van dergelijke algoritmes, die ons ondersteunen bij het nemen van de juiste beslissingen.

Project DAta science voor Logistieke Innovatie (DALI)
DAta science voor Logistieke Innovatie (DALI) wil het Zuid-Nederlandse open innovatiesysteem in de logistiek & supply chain versterken door een proeftuin in te richten waar Logistiek, Supply Chain en Data Science elkaar ontmoeten en uitdagen. Maatschappelijke uitdagingen zoals congestie, verstedelijking, milieu-emissies en tekort aan gekwalificeerd personeel vereisen hogere efficiency en vernieuwing van logistieke processen. Deze hogere efficiency en vernieuwing wordt ingezet via digitalisering en Data Science. Hiermee wordt gestreefd naar geautomatiseerde, gedigitaliseerde en duurzamere oplossingen voor in de gehele keten. Slim(mer) plannen, organiseren en uitvoeren vormt hierbij de kern.

Om dit open innovatiesysteem op weg te helpen hebben REWIN West-Brabant en Midpoint Brabant in 2018 een verkennende fase uitgevoerd. 9 logistieke MKB-bedrijven hebben daarbij waardevolle input geleverd hetgeen een motivatie was om door te pakken en uit te breiden op dit onderwerp. Inmiddels worden cases van 18 bedrijven uitgewerkt in de DALI-proeftuin. Met de synergie en interactie tussen deze bedrijfscases vormt DALI een innovatief vehikel en werkt het toe naar een structureel open innovatiesysteem en een data gedreven community onder de vlag van Logistics Community Brabant.

Beschikbaar voor de markt
Opgedane kennis en ervaring alsmede ontworpen tools die uit het DALI-programma voortkomen, worden te zijner tijd openbaar gesteld. LCB, REWIN West-Brabant en Midpoint Brabant dragen gezamenlijk zorg voor de revolverendheid in de richting van onderwijs en werkveld.

Contact
Wil u meer weten over het project? Dan kunt u contact opnemen met:
Bas Groot, Logistics Community Brabant/Breda University of Applied Sciences:
06-29512513 / groot.b@buas.nl

Hanneke Bruinsma, REWIN West-Brabant:
06-51134260 / h.bruinsma@rewin.nl

Twan van Lankveld, Midpoint Brabant – Smart Logistics:
06-30050646 / twanvanlankveld@midpointbrabant.nl

Bron: Logistics Community Brabant

Geef de eerste reactie