call vanuit de route Logistiek en Transport van de Nationale Wetenschapsagenda ‘NWA Innovatieve Projecten in Routes’ nu open!

Vanuit de route Logistiek en Transport van de Nationale Wetenschapsagenda staat momenteel de call ‘NWA Innovatieve Projecten in Routes’ uit. Dit is een call met een maximaal budget van € 300.000 per route waarin projecten, geselecteerd door de route, kunnen worden ingediend bij NWO voor financiering. Dit jaar is er de mogelijkheid om per route minimaal twee of maximaal drie innovatieve projecten in te dienen. Deze projecten richten zich op een vernieuwend idee, bevordering van benutting van bestaande kennis of synthese van bestaande kennis. We mikken op twee projecten van maximaal € 150.000 elk.

Centraal voor de route staat in de komende jaren het werken aan hanteerbare en handelingsgerichte inzichten in hoe de noodzakelijke transitie naar duurzame bereikbaarheid in 2050 gerealiseerd kan worden. Hierbij is een stevige verbinding tussen personen- en goederenmobiliteit noodzakelijk, en een goede coördinatie tussen en binnen overheden, marktpartijen, bedrijven, individuele reizigers en andere actoren in dit domein. Deze coördinatievraagstukken zullen vanuit multidisciplinair perspectief bestudeerd en geadresseerd moeten worden.

De route vraagt aanvragers in deze call voorstellen in te dienen die bouwstenen leveren en richting bieden voor bovengenoemd thema, en noodzakelijke nieuwe inzichten bieden in hoe belangrijke afhankelijkheden, coördinatievraagstukken en belangentegenstellingen tussen actoren en stakeholders deze transitie (kunnen) lamleggen, waarbij de volgende criteria leidend zijn:

  • Het onderzoek is een synthesestudie, die niet alleen de state-of-the-art beschrijft maar ook richting gevend en inspirerend is voor out-of-the-box vernieuwend onderzoek.
  • Het onderzoek moet uitgevoerd worden in verbinding met actoren in het domein en/of in verbinding met beleidsmakers die in het mobiliteitssysteem invloed uitoefenen.
  • Het onderzoek moet er nadrukkelijk mede op gericht zijn synergiën te identificeren en te bereiken tussen personen- en goederenmobiliteit, en tussen wetenschappelijke disciplines.

Voor de specifieke voorwaarden en inhoudelijke beoordelingscriteria verwijzen wij naar de call tekst op de website van NWO.

We verwachten voorstellen voor onderzoek dat niet goed past in andere bestaande regelingen, en dat exploratief van aard is. Indieners kunnen zowel universiteiten, hogescholen als TO2 instellingen zijn. Er is voor de voorstellen geen cofinancieringsvereiste. De formulieren voor indiening vindt u op de call website (aanvraagformulier en budgetformulier). Voorstellen dienen ingediend te worden in het Engels. Voorstellen kunnen ingediend worden bij het routesecretariaat: NWA.RLT@vu.nl

De interne deadline voor voorstellen is 12 augustus 2024. Een kleine commissie selecteert de voorstellen. Deze commissie zal uiterlijk 22 augustus 2024 de interne selectie bekend maken en het benodigde formulier ‘Verklaring Route Boegbeelden en Trekkers’ verstrekken aan de winnende voorstellen. De winnende voorstellen worden vervolgens na uitwerking door de hoofdaanvragers zelf bij NWO ingediend. De deadline daarvoor is 12 september 2024. De beslissing van NWO wordt in december 2024 verwacht.

Bron: NWO

Geef de eerste reactie