Cross Chain Collaboration Center (4C)

Zes consortia aan de slag binnen Accelerator Call

Binnen de tweede ronde van het TKI Dinalog onderzoeksprogramma Accelerator zijn 6 projecten gehonoreerd. Binnen deze projecten werken onderzoekers, partners uit bedrijfsleven, overheden en maatschappelijke organisaties samen in consortia. De consortia onderzoeken mogelijkheden die op korte termijn bijdragen aan een betere concurrentiepositie van bestaande bedrijven en nieuwe bedrijfsactiviteiten in de logistieke sector. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu stelt de middelen – bijna 3 miljoen euro – voor deze onderzoeksprojecten beschikbaar.

Accelerator is onderdeel van de uitvoering van het Meerjarenprogramma Topsector Logistiek 2016-2020 en het Jaarplan 2015 Topsector Logistiek zoals opgesteld door het Topteam Logistiek. NWO draagt 275 miljoen euro per jaar bij aan de topsectoren waarvan ruim 100 miljoen euro in het kader van publiek-private samenwerking (PPS), waarbij wetenschappers en bedrijven samen onderzoeksprojecten opzetten en financieren. NWO selecteert te financieren onderzoeksprojecten via het systeem van competitie en volgens de bij NWO gebruikelijke kwaliteitsmaatstaven. Juist vanwege de relevantie van onderzoeksthema’s voor de samenleving is kennisbenutting een belangrijk aandachtsgebied binnen de topsectoren.

Gehonoreerde projecten:

Pro-active service logistics for capital goods – the next steps (ProSeLoNext)
Het consortium dat de afgelopen jaren succesvol heeft samengewerkt in het ProSeLo project, slaat opnieuw de handen ineen om uitdagingen in service logistiek aan te pakken. Ze richten zich hierbij op de volgende werkpakketten:

  • Voorspellend onderhoud en service logistiek: de modellen ontwikkeld in het ProSeLo project worden toegepast in twee pilots.
  • Service business modellen: onderzoek naar hoe de belangen van zowel de OEM als de service provider op één lijn kunnen komen.
  • Service control towers: gecoördineerd beheer vraagt om Service control towers. De focus ligt hierbij op de operationele besluitvorming in een dynamische markt.

Projectleider: Dr. ir. R.J.I. Basten, Technische Universiteit Eindhoven
Partners: Tilburg University (Tilburg School of Economics and Management), ASML Netherlands B.V., Vanderlande Industries B.V., Erasmus Universiteit Rotterdam (Erasmus School of Economics, Econometrie), Technische Universiteit Eindhoven (Faculteit Industrial Engineering & Innovation Sciences, Operations, Planning, Accounting, and Control (OPAC)), Stichting Service Logistics Forum, IBM, Universiteit Twente (Faculteit Behavioural, Management and Social Sciences (BMS)), Thales Nederland BV, Stork Poultry Processing B.V., Gordian Logistics Experts, Océ Technologies BV, Fokker Services BV.

Serious logistics gaming for supply chain execution in Warehousing
Met behulp van serious games richt dit project zich op gedragsveranderingen die moeten leiden tot verbetering van warehouse prestaties. Het uiteindelijke doel is dat dit project zal leiden tot een verzameling games die breed in de logistieke sector kunnen worden toegepast in warehouse operaties. Daarmee worden de volgende inzichten ontwikkeld:

  • een aanpak om snel te starten met het toepassen van serious gaming;
  • effectstudies van de aanpak, met daarbij behorende methodieken;
  • een overzicht van procesdelen binnen een warehouse omgeving waar serious gaming een positief effect laat zien

Projectleider: J.W. Proper, NHTV internationaal hoger onderwijs Breda, Academie voor Stedenbouw, Logistiek en Mobiliteit
Partners: GVT, Merba, NHTV internationaal hoger onderwijs Breda (Academy for Digital Entertainment International Games Architecture and Design), NHTV internationaal hoger onderwijs Breda (Academie voor Stedenbouw, Logistiek en Mobiliteit), Tilburg University (Tilburg School of Social and Behavioral Sciences en Personeelswetenschappen).

Smart Trade & Logistics; ontwikkeling en toepassing van UETP voor handel en logistiek
In ‘Smart Trade & Logistics’ worden, met gebruikmaking van het Uniform Economisch Transactie Protocol (UETP), informatiestromen over zakelijke transacties en onderliggende goederenstromen naadloos met elkaar verbonden in één communicatieprotocol.
In dit project wordt de hypothese getoetst of de transactiekosten in het internationale zakelijke verkeer met gebruikmaking van het UETP kunnen dalen met 30 tot 40%.

Projectleider: Ir. J. Putter, TNO Delft, Sustainable Transport & Logistics
Partners: UniQ-ID, ABN AMRO Bank N.V., TNO Delft (Mobiliteit en Logistiek), Management Innovation Centre, Philip Sydney, Amsterdam Economic Board, Oracle Nederland BV, Stichting FOCAFET, Hewlett Packard, Air Cargo Nederland, CogNIAM Finance B.V.

DAVINC3I Community
Tijdens het DaVinc3i project (2010 – 2015) is een waardevolle community gevormd en is bij veel mensen in de keten een bewustzijn ontstaan dat Nederland Sierteeltland op logistiek, commercieel en op ICT-gebied mee moet veranderen met nieuwe ontwikkelingen zoals virtualisering en internationalisering. Het betrokken bedrijfsleven heeft de wens uitgesproken om de community verder uit te bouwen en de strategische lijnen verder te concretiseren. Hieruit is dit voorstel voor een doorstart ontstaan: DaVinc3i Community.

Projectleider: Dr. C.N. Verdouw,Wageningen Universiteit & Researchcentrum, Maatschappijwetenschappen, Toegepaste informatiekunde (INF).
Partners: Verenigde Sierteeltvervoerders VSV, Fleurametz, Wageningen Universiteit & Researchcentrum Maatschappijwetenschappen (Toegepaste informatiekunde (INF), Communication, Philosophy, and Technology (CPT), Operationele Research & Logistiek (ORL) en Landbouw Economisch Instituut), Holstein Flowers, Vereniging van Groothandelaren in Bloemisterijproducten (VGB), Van der Plas Flowers and Plants B.V., Royal Lemkes, Flora Holland, Floricode.

INDEEP: Innovation Network Design Enables Excellent Ports
Het doel van INDEEP is om de randvoorwaarden en het mechanisme vast te stellen om effectief en succesvol een innovatietraject te doorlopen, specifiek voor de logistieke sector met haar eigenschappen. Het innovatieproces staat daarmee centraal in deze aanvraag. Een aantal reeds gehonoreerde TKI-projecten van de SmartPort roadmap ‘logistieke connectiviteit’ gebruiken wij als casuïstiek om een toolkit te genereren met best practices en lessons learned.
Projectleider: Prof. dr. R.A. Zuidwijk, Erasmus Universiteit Rotterdam, Rotterdam School of Management
Partners: TNO Delft (Mobiliteit en Logistiek), Smartport Rotterdam, Deltalinqs, Port of Rotterdam (Corporate Strategy), Technische Universiteit Delft (Faculteit Techniek, Bestuur en Management Policy Analysis).

De logistiek dienstverlener als financieel ketenregisseur
Het aanbieden van financiële diensten door logistiek dienstverleners biedt grote commerciële kansen. Er is echter een gebrek aan bewustzijn van deze kansen bij logistiek dienstverleners en de ketens waar zij deel van uitmaken.

Bij deelnemende logistiek dienstverleners wordt onderzocht wat kansrijke financiële diensten zijn, wat de voorwaarden, obstakels en succesfactoren zijn voor implementatie/toepassing van een financiële dienst en hoe een succesvolle businesscase eruitziet voor zo’n dienst.

De resultaten zijn relevant voor een brede groep van bedrijven omdat zij inzicht bieden in het totale marktpotentieel.

Projectleider: M.A. Steeman, Windesheim, College van Bestuur
Partners: Van Uden, Bcube, University of Warwick, Inchainge, Fraunhofer Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V., University of St.Gallen, Supply Chain Finance Community, Swiss Post, Politecnico di Milano, Simon Hegele Gesellschaft für Logistik und Service mbH, Aztek Logistics.

Geef de eerste reactie