Duurzaamheid

Aan de slag met logistieke innovatie in de gebouwde omgeving

Logistieke dienstverlening krijgt in de toekomst veel te maken met de energietransitie en veranderingen in de gebouwde omgeving. Denk hierbij aan zero emissie transport, milieuzones, elektrische laadinfrastructuur, duurzame opwekking en opslag van elektriciteit op en rond logistieke hubs en vergroening van logistiek vastgoed.

Binnen de innovatiesubsidieregeling MOOI (Missiegedreven Onderzoek Ontwikkeling & Innovatie) heeft de Topsector Energie € 27 miljoen beschikbaar gesteld voor projecten rond energievraagstukken in de gebouwde omgeving. De deadline voor vooraanmelding van een innovatieproject is 20 april 2020. De definitieve aanvraag moet uiterlijk 8 september 2020 worden ingediend.

Heeft u ideeën hoe de logistieke sector kan innoveren in de gebouwde omgeving om verduurzaming van de sector te versnellen? Wilt u meedenken over kennisvragen, ontwikkelrichtingen en/of toepassingen? En bent u geïnteresseerd in deelname aan een innovatieproject? Neem dan contact met ons op.

Voor meer informatie over de MOOI-regeling zie hier.

Geef de eerste reactie