Cross Chain Collaboration Center (4C)

Aanstormend talent van NHTV Breda als eerste aan de slag met de Talking Traffic & Logistics Challenge op de MobiliteitsRAI

 

 

 

 

 

Op woensdag 18 oktober wordt tijdens het Captains-Dinner op de MobiliteitsRAI de aftrap gegeven voor de Talking Traffic & Logistics Challenge door drie studententeams van de NHTV Breda. De challenge op DutchMobilityInnovations.com richt zich op het verkrijgen van slimme oplossingen voor mobiliteitsvraagstukken; stedelijke en duurzame distributie in combinatie met verkeers- en logistieke data. Na de MobiliteitsRAI geven de studenten het stokje over aan andere studenten-teams.

Studenten al vroeg betrekken bij veranderingen in de mobiliteitssector
De challenge wordt georganiseerd door TransportLAB, RAI Vereniging, TIP Trailer Services, TLN (Transport en Logistiek Nederland), NHTV, TKI Dinalog, overheid- en onderwijspartners. De organisaties willen aanstormend talent in de logistieke en mobiliteitssector stimuleren om hun smart ideeën te delen met het bedrijfsleven, overheids- en onderwijspartners. De nieuwe generatie moet de koers zetten naar de eigen toekomst, waarbij mobiliteitsveranderingen van grote invloed zullen zijn op hun dagelijks leven. De mobiliteitsvraagstukken waar Nederland mee te maken heeft, worden steeds complexer en uitdagender. Studenten (maar ook professionals) worden via de online wedstrijd uitgedaagd om logistieke ketens korter en efficiënter te maken via slim gebruik van data en door het verbinden van kennis, kunde en ervaring. De uitdaging is om Nederland bereikbaar te houden en tegelijkertijd te blijven voldoen aan de groeiende vraag naar ‘same-day-delivery’. Goede samenwerking met alle partners in de keten is hierbij onontbeerlijk.

Kick-off op MobiliteitsRAI via Studenten Estafette Challenge
De kick-off van de challenge wordt gedaan aan de vooravond van de MobiliteitsRAI (19-21 oktober 2017) door studenten van de NHTV Breda. Op 18 oktober tijdens het MobiliteitsRAI Captains-Dinner zullen de leiders van drie NHTV studenten-teams aanwezig zijn. Tijdens deze avond worden de aanwezigen actief betrokken bij drie stellingen die gaan over huidige en toekomstige mobiliteitsproblematiek. Tijdens de beurs en het congres gaan de studenten hiermee aan de slag en bevragen gasten en bedrijven om mede inhoud te geven aan hun research. Doel van dit onderzoek is om te komen met een gedegen analyse van de problematiek en, indien mogelijk, met een uitgewerkt voorstel te komen hoe deze problematiek aangepakt of opgelost kan worden.

Na afloop van de MobiliteitsRAI wordt het resultaat vastgelegd en gepresenteerd aan de deelnemers van het Captains-Dinner. Met de feedback, die hieruit naar voren komt, wordt het stokje door de 3 studenten-teams van de NHTV overgedragen aan andere studenten-teams. Deze studenten zullen gedurende de online challenge, die na de MobiliteitsRAI van start gaat, het resultaat een stap verder brengen en het vraagstuk verder uitwerken. Uiteindelijk hoopt de organisatie met deze opzet te komen tot een concreet product, service, wetsvoorstel, businessplan of misschien wel tot een bedrijfsopzet of start-up om de oplossing commercieel in de markt te zetten. Een echte estafette dus!

Online challenge ‘Talking Traffic & Logistics’ met kopvraagstukken
Per 1 november hebben bedrijven, maar ook derde- en vierdejaars HBO en WO-studenten (o.a. Transport, Logistiek, Supply Chain Management, Mobiliteit, Informatica, Datamanagement, Bedrijfseconomie en Bedrijfskunde) een paar maanden de tijd om zich te buigen over één of meerdere challenges, waarvoor al geregistreerd kan worden:

1. Identificatiesysteem Logistieke Ontkoppel Punten, 2. Logistieke Gemeentelijke Data, 3. Duurzame stedelijke distributie en 4. Toepassing OpenTripModel (open source datamodel). Inschrijven is al mogelijk!
Slimme ideeën voor een mooie toekomst verdienen het om ontwikkeld te worden

De drie beste inzendingen van de online challenge (inclusief de Studenten Estafette) worden uitgenodigd om de bevindingen te presenteren tijdens het slotevent medio januari 2018. Daarna maakt een onafhankelijke, deskundige jury de winnaar bekend. Beoordelingscriteria zijn de impact op logistiek, duurzaamheid en toepasbaarheid. De winnaar wordt geholpen om zijn/haar idee verder te ontwikkelen. Voor studenten kunnen er in overleg met de school nog andere extra’s worden toegekend, zoals ‘bonus studiepunten’ of een challenge-deelname certificaat bij het diploma.

Over de MobiliteitsRAI 2017
De MobiliteitsRAI is een nieuw meerdaags congres en beurs waar de wereld van de mobiliteit op een platform bij elkaar wordt gebracht en stilstaat bij vraagstukken over mobiliteit (o.a. duurzaamheid, CO2-emissie, stedelijke bereikbaarheid).

Deelname/informatie
Hebt u ambitieuze studenten die graag met de Estafette of de online challenge willen meedoen en past dat binnen uw schoolprogramma? Neem dan contact op met TransportLAB, support@transportlab.org of bel 06 40 04 35 30. Voor meer informatie en aanmelding: http://bit.ly/TTLChallenges2017. Tevens is een poster te downloaden voor het prikbord op school of ter verspreiding naar docenten, studenten of studentenverenigingen.

Geef de eerste reactie