Datagedreven Logistiek

Algoritme en robots zijn leidend in de technologie van onze veiligheid

Nederland staat voor grote maatschappelijke uitdagingen: bijvoorbeeld gezonder ouder worden, een betaalbare zorg, minder uitstoot van broeikasgassen, betaalbare en duurzame energie, voldoende en gezond voedsel, een veilig Nederland om te wonen en te werken en meer digitale veiligheid. Kennis en innovatie in logistiek en supply chain management dragen bij aan maatschappelijke waarde door bijvoorbeeld goede zorgverlening en vergrote veiligheid door de inzet van hulpdiensten.

Guido Legemaate (Brandweer Amsterdam-Amstelland) en Rob van der Mei (CWI) ontwikkelden met wiskundige modellen en algoritmes een nieuwe planningsmethode voor de inzet van brandweer eenheden. De methode wordt in een aantal veiligheidsregio’s gebruikt en is ook inzetbaar voor ambulances, politie en onderhoudsdiensten. Wiskunde en logistiek voor een veilig Nederland.

Bekijk de video hier:

Deze video is gemaakt samen met de 10 Topsectoren in Nederland. Alle Topsectoren werken sinds 2019 aan 25 concrete missies voor de toekomst. Aan uitdagingen die vragen om samenwerking, om echt verschil te maken. Gelukkig zit het bedenken en realiseren van oplossingen in ons DNA. Dit innoveren doen we in de Innovatiehelix: een ecosysteem van kennisinstellingen, bedrijfsleven, overheid en in toenemende mate maatschappelijke organisaties en burgers waarin samen oplossingen voor grote maatschappelijke uitdagingen worden gevonden. De ontwikkelingen zijn het delen waard! Te beginnen met het YouTube-kanaal ‘Innovatiehelix’: waar in afleveringen van ‘InnovatiehelixTV’ en andere clips actuele thema’s en inspirerende projecten en initiatieven aan bod komen. Content over hoe we in topsectoren samen innoveren. Voor onze toekomst, mét maatschappelijke en economische impact. Meer weten en op de hoogte blijven? Klik dan hier.

Nog meer ideeën?
De TKI Toeslag call 2022 – Supply Chains for Society staat nu nu open! De onderzoeksuitvraag in deze TKI PPS toeslagcall richt zich specifiek op de maatschappelijke thema’s ‘Gezondheid en zorg’ en ‘veiligheid’. Multidisciplinaire (zowel vanuit de wetenschap als de maatschappij) consortia worden uitgenodigd binnen deze thema’s onderzoekvoorstellen gericht op ‘supply chains for society’ in te dienen, met kennisontwikkeling in het logistieke of supply chain management domein. Voorstellen dienen de complexiteit van maatschappelijke systemen en processen holistisch te adresseren door de verschillende stakeholders actief te betrekken. 

 

Geef de eerste reactie