Nieuws

Calls for proposals

‘Algoritmes Farm Frites verlichten workload voor planners’

Software robots die voor de planners van Farm Frites elke nacht het internet afstruinen op zoek naar stukjes informatie die real-time inzicht geven in de verschepingen. Door integratie in het Control Tower Platform worden updates automatisch verwerkt, wat de workload voor planners drastisch doet dalen. Dat is volgens Niels Agatz, wetenschappelijk directeur TKI Dinalog, een typisch voorbeeld van waar de Topsector Logistiek zich de afgelopen periode mee bezig hield.

Foto: TKI

In het project voor Farm Frites is vervolgens door onderzoekers en studenten van de Universiteit Twente een KPI Dashboard ontwikkeld om de prestatie van rederijen te monitoren en te visualiseren. Hierdoor ontstaat inzicht in probleemroutes zodat planners er rekening mee kunnen houden. Ook is een machine learning algoritme geïmplementeerd om de verwachte aankomstdatum te voorspellen op basis van historische data. Agatz: ‘De resultaten van dit project zijn openbaar. De algoritmes kunnen dus ook weer gebruikt worden in ketens van andere bedrijven.’

Resultatenboek

De Topsector Logistiek publiceerde onlangs het resultatenboek waarin enkele van de wetenschappelijke projecten uitgelicht werden, zoals die van Farm Frites. ‘Het is lastig om te benoemen welk project het meeste impact heeft gehad of nog gaat hebben. Uiteindelijk moet het totale portfolio aan projecten bijdragen aan het concurrerend vermogen van de logistiek in Nederland’, vertelt Agatz. Een ander belangrijk onderzoeksveld van de huidige periode is voor TKI de zero emissie stadsdistributie.

‘Het gaat namelijk niet alleen om het aanschaffen van het materieel maar ook om nieuwe manieren van werken. Dat programma bekijkt hoe de hele keten mee kan worden genomen in de energietransitie. Dit zijn trajecten waar we pas op lange termijn de impact kunnen gaan zien.’

Bouwlogistiek

Toch zijn er al concrete resultaten te zien, zoals projecten en onderzoeken op het gebied van bouwlogistiek. Agatz: ‘TKI Dinalog en de Topsector Logistiek hebben onder meer gekeken naar de toepassing van control tower modellen in de bouwlogistiek. Control towers worden in de logistiek al lang gebruikt, maar nog niet veel in de bouwketens. Dus we moeten de ervaringen en lessen van control towers vertalen naar bouwlogistieke vraagstukken, zoals bij grootschalige binnenstedelijke bouwopgaves in zero emissie zones. Daar doen we nu onderzoek naar en we experimenteren op kleine schaal. Een principe als een bouwhub is misschien niet nieuw, maar de vraag is hoe we dat kunnen opschalen.’

Het huidige onderzoeksprogramma loopt dit jaar af, maar wat TKI nu uitzet aan onderzoek loopt nog tot eind 2026 door. ‘Daarvoor hebben we nieuwe calls uitgezet, die richten zich op vier thema’s. De eerste is Gezondheid en Zorg, daarbij kijken we hoe nieuwe vormen van zorg in de leefomgeving op een verstandige manier georganiseerd kunnen worden. Logistiek en Veiligheid richt zich op de logistiek van veiligheidsdiensten en de veiligheid van logistieke stromen in de context van calamiteiten en het voorkomen van illegale handel. Bouwlogistiek onderzoekt hoe we nieuwe en slimme vormen van schone en emissiearme bouwlogistiek kunnen organiseren. Het vierde thema gaat over ‘Duurzame en veerkrachtige samenleving door slimme logistiek’ en bekijkt de aansturing en betrouwbaarheid van ketens door inzet van nieuwe – digitale – technologie’, kondigt Agatz aan.

‘We roepen nu onderzoekers en consortia op om zich te melden bij ons met onderzoeksvoorstellen die binnen die vier thema’s vallen. Ook helpen we om partijen bij elkaar te brengen. De samenwerking die we in Nederland hebben tussen het bedrijfsleven en kennisinstellingen is behoorlijk uniek. Zij komen samen tot onderzoeksvoorstellen, waarbij er altijd cofinanciering van de betrokken ondernemingen is. Daardoor kunnen we de onderzoeksagenda afstemmen op datgene wat het bedrijfsleven nodig heeft, zij investeren immers ook mee. Als die afstemming er niet is, loop je het risico dat de wetenschap zich niet richt op belangrijke vragen uit de praktijk.’

Bron: Nieuwsblad Transport

Geef de eerste reactie

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Inschrijven