ALICE Roadmap Physical Internet is gelanceerd

Als reactie op het Akkoord van Parijs stellen steeds meer overheden, verenigingen en bedrijven gedurfde klimaatdoelen. Zoals uiteengezet in de Europese Green Deal is het de ambitie van Europa om in 2050 het eerste klimaat neutrale continent ter wereld te zijn. Dit zal worden bereikt met een tweestappen aanpak om de CO2-uitstoot met 50% te verminderen, zo niet 55. %, uiterlijk in 2030.

We hebben grote behoefte en druk om over te gaan naar een paradigma waarin we meer kunnen doen met minder. het doel van ALICE is om verspilling te voorkomen en alle soorten middelen en capaciteiten efficiënt in te zetten voor duurzaamheid, zei François Regis Le Tourneau, ALICE Chair en Corporate Supply Chain Standards en aspirant-directeur bij L’ORÉAL

Naast de ontwikkeling van voertuigen met lage en zero emissie, is het van cruciaal belang om kansen te benutten voor een grotere logistieke efficiëntie. We voorzien grote winsten en voordelen voor alle belanghebbenden door meer te doen met minder in de vracht- en transportsector. De bestaande onbenutte capaciteit van activa in alle transport- en opslagmodaliteiten zou beter kunnen worden benut, en stromen zouden op een meer geconsolideerde manier kunnen worden beheerd door transportmodi en andere logistieke activa slim te gebruiken en te combineren.

Deze roadmap ontwikkelt het Physical Internet Concept ter ondersteuning van de implementatie van de Zero Emissions Logistics 2050 Roadmap die in 2019 is opgeleverd en voortbouwt op het Truly Integrated Transport System for Sustainable and Efficient Logistics, opgeleverd in 2016.

Download hier de roadmap.

De roadmap voor het Physical Internet is tot stand gekomen door intensief samen te werken met bedrijven, overheden en kennisinstellingen in heel Europa en ook daarbuiten. Daarmee is het ook een belangrijk inhoudelijk kader voor de activiteiten die we vanuit TKI Dinalog zelf initiëren. De roadmap geeft een beeld van de transitie die de logistieke sector zal doormaken de komende decennia. Het stelt in feite de vraag welke organisatievormen er naar verwachting ontstaan in de sector, zodat we ons daarop kunnen voorbereiden. De roadmap biedt daarmee aanbevelingen voor nader onderzoek die aansluiten bij het actieprogramma van de Topsector Logistiek. Zo bereiden we de sector voor op toekomst.

TKI Dinalog neemt deel in het SENSE project waar deze roadmap een resultaat van is.

 

Geef de eerste reactie