Service Logistiek

Betere integratie operatie, onderhoud en logistiek

In veel organisaties zijn operatie, onderhoud en logistiek aparte werelden die (te) weinig met elkaar samenwerken. In opdracht van de Topsector Logistiek en Loodswezen ging Gordian Logistic Experts op zoek naar betere integratie en een manier om beslissingen in deze processen te ondersteunen.

Het synchroniseren van de drie disciplines en de bijbehorende beslissingen levert een hogere beschikbaarheid van de assets en hoge kostenbesparingen op. Dat dit echter geen eenvoudige klus is, is evident.

Demonstrator

In dit project brengen Gordian en Loodswezen de drie werelden bijeen in een zogeheten ‘demonstrator’. De demonstrator is een applicatie op basis van methoden, werkwijzen en algoritmen om de drie disciplines – operations, maintenance en supply chain – met elkaar te laten samenwerken. De demonstrator demonstreert dat de theorie van de nieuwe bedrijfsvoering ook daadwerkelijk werkt. Deze demonstrator is een spin-off van een initiatief uit het service logistieke innovatieproject MaSeLMaBridge.

Sturen op onderhoud

De huidige opzet van de demonstrator gaat uit van gebruiksafhankelijk onderhoud op basis van verschillende ‘drivers’, zoals kalendertijd, draaiuren of brandstofverbruik. Door slim te schuiven met de inzet van de assets (wisselen van operationele taken over de beschikbare assets) is het mogelijk om bijvoorbeeld het aantal draaiuren van een dieselmotor – en daarmee eveneens de onderhoudsmomenten – ‘te sturen’.

Door het sturen van de onderhoudsmomenten zijn onderhoudstaken te clusteren of logistieke behoeften te spreiden over de tijd. Als blijkt dat de benodigde reservedelen niet tijdig beschikbaar zijn voor het onderhoud, dan geeft de demonstrator een voorstel voor het aanpassen van het bestaande onderhoudsschema of het doen van een logistieke interventie in de vorm van bijvoorbeeld het versnellen van een levering of het uitbreiden van de voorraad.

Workshop

Tijdens een workshop bij Loodswezen presenteerde Gordian de eerste versie van de demonstrator. Bij deze workshop waren medewerkers van onder andere PostNL, Koninklijke Marine, Boskalis, Fugro, RET, GVB en IHC aanwezig. Wat deze bedrijven bij elkaar brengt, is dat zij dezelfde uitdagingen hebben: het in stand houden van hun assets (schepen, machines, trams, metro’s) tegen zo laag mogelijke kosten.

De aanwezigen deelden ervaringen met elkaar en waren enthousiast over de demonstrator. Een mogelijke showstopper, het niet hebben van voldoende en geschoonde data, werd resoluut van tafel geveegd: de demonstrator geeft juist inzicht in wélke data niet betrouwbaar is en prioriteit heeft om te worden geschoond. De demonstrator heeft de potentie om de benodigde afstemming tussen de drie werelden tot stand te brengen. Inmiddels is een tweede pilot gestart bij PostNL. Andere geïnteresseerde partijen zijn ook welkom om aan te sluiten bij dit initiatief. Het Loodswezen vaart er in ieder geval wel bij.

Geef de eerste reactie