Bierbrouwers: minder CO2-uitstoot door ketensamenwerking (video)

De belangrijkste bierbrouwers in Nederland gaan nauwer samenwerken met hun ketenpartners de CO2-uitstoot in de transportketen terug te dringen. Uit vergelijkend onderzoek met andere sectoren blijkt dat de bierbrouwers een ketenbesparing op hun transportritten kunnen realiseren van circa 3,5 procent.

Bierbrouwers: minder CO2-uitstoot door ketensamenwerking (video)

Voor de eigen brouwerijen hebben de brouwers de afgelopen jaar hun CO2-footprint verder weten te verlagen. Echte besparingen zijn alleen te realiseren door intensieve samenwerking met andere partners in het keten.

CO2 besparen in transportketen

Om dit handen en voeten te geven hebben de brouwers het afgelopen jaar in een benchmark onderzoek als eerste sector gezamenlijk gekeken naar aanvullende mogelijkheden om middels samenwerking meer CO2 te besparen in hun transportketen. Hierbij hebben zij hulp gekregen van nieuw ontwikkelde methoden en financiering vanuit de Topsector Logistiek.

 

10.000 kilometer per maand besparen

De brouwers konden hierin leren hoe ze scoorden ten opzichte van hun sectorgenoten. Daarnaast bleek uit het onderzoek dat er via samenwerkingen in de keten al snel 3,5 procent van de ritten te besparen valt. Dit zijn ongeveer 10.000 kilometers per maand. Fred Hooft, global logistics manager bij Swinkels Family Brewers, zegt (zie ook bovenstaande video) dat deelname aan BigMile er vooral toe heeft geleid dat Swinkels meer inzicht heeft verkregen in de eigen data. “We kunnen nu veel beter zien wat de besparingen zijn op het gebied van onze CO2-uitstoot.”

Efficiënter ritten plannen

Uit het onderzoek hebben de brouwers bovendien lessen getrokken hoe ze als individuele brouwer nog efficiënter hun ritten kunnen plannen en hoe ze de samenwerking met de ketenpartners kunnen verbeteren. Volgens Lucie Wigboldus, directeur Nederlandse Brouwers, moeten bierbrouwers om het meest CO2-efficiënte systeem te creëren, verder kijken dan de eigen brouwerij. “Dat betekent dat ze steeds meer de samenwerking op moeten zoeken met partners in de keten en de sector.”

Verdere verduurzaming sector

Belangrijkste les uit het onderzoek is volgens Wigboldus verder dat dankzij deze ketensamenwerking op korte termijn al een groot potentieel aan besparing zichtbaar is. Zo kunnen brouwers relatief eenvoudig aanzienlijk besparen op eerder genoemde aantal ritten dat ze maandelijks maken. “Dankzij het onderzoek weten we precies bij welke partners we moeten zijn om samen te werken aan de efficiëntie en verdere verduurzaming van onze sector. De komende periode zetten we ons verder in om deze besparing – samen met allerlei andere besparingen – te realiseren.”

Ketensamenwerking – visie en voorbeelden

ketensamenwerking

Welke aspecten zijn van belang om logistieke ketens samen met andere ketenpartners te optimaliseren? Wat is de visie vanuit de sector, zijn er al goede voorbeelden, wat kan nu al met data delen, met standaarden en hoe zit het met servicelogistiek?

Ontdek wat er mogelijk is >>>

Efficiëntie binnen transportketen

De gehanteerde methode van de zogeheten ‘community benchmark’ is ontwikkeld door de Topsector Logistiek. In deze benchmark wordt op sectorniveau gekeken naar efficiëntie binnen de transportketen. Herman Wagter van de Topsector Logistiek is verheugd dat de bierbrouwers, verenigd in de vereniging van Nederlandse Brouwers, deze methode als eerste sector hebben toegepast: “Als Topsector proberen we het bedrijfsleven handvatten te geven om zo makkelijk mogelijk in beeld te krijgen waar besparingspotentieel ligt. Het is mooi om te zien dat de brouwers in Nederland onze methoden hebben aangegrepen om verder te verduurzamen.”

Toepassing Big Mile

Districon begeleidde de brouwers in het proces, onder andere door gebruik te maken van het Carbon footprint platform ‘Big Mile’. Met dit platform is het mogelijk om de CO2-uitstoot van een gehele supply chain te berekenen. CO2 uitstoot kan worden bepaald tot op individueel zendingniveau.

Resultaten visualiseren

Voor projectleider Ronald Schoo van Districon was dit proces een eyeopener. “Met één onderzoek hebben we de prestaties en de potentie voor de gehele sector in beeld kunnen krijgen. Door via ‘Big Mile’ de resultaten vervolgens te visualiseren, konden we de brouwers heel concreet wijzen op slimme samenwerkingen en op het besparingspotentieel in zowel het verminderen van CO2 uitstoot en kilometers die daarmee samenhangen.”

Geef de eerste reactie