Cross Chain Collaboration Center (4C)

PODCAST: Blijvend samenwerken, ook na corona

In deze podcast serie gaat TKI Dinalog in op de manier waarop de onderzoek portefeuille van de Topsector Logistiek relevant is voor actuele ontwikkelingen in de logistieke sector. 

In deze vierde aflevering spreekt Albert Veenstra met Goos Kant, hoogleraar aan de Universiteit Tilburg en partner bij ORTEC over samenwerking voor de robuustheid van het logistieke netwerk. Er is onderzoek gedaan in het project COMPOSE waarbinnen onder andere tooling is ontwikkeld voor samenwerking.

“Samenwerking kent veel verschillende dimensies en vraagstukken, zowel kwantitatieve over goederenstromen als kwalitatieve zoals de cultuur van bedrijven.”

 

Laat de reactie zien