‘Blockchain is als het ware het paspoort van een product’

Blockchain technologie is voor veel mkb’ers in supply chain en logistiek nog onbekend terrein. Vaak ontbreekt het aan kennis en middelen om hier in te kunnen investeren. Terwijl veilige en betrouwbare datadeling steeds belangrijker wordt. Om deze bedrijven ook te kunnen laten profiteren, is het Spark! – Living Lab opgericht. En dat is niet onopgemerkt gebleven; het lab ontving een nominatie van het Ict-vaktitel Computable

Blockchain is een vrij nieuwe technologie met hoge verwachtingen, maar nog weinig bewezen. De toepassingen zijn er simpelweg nog niet. “Dit komt omdat de waarde van blockchain pas tot uiting komt als je met meerdere partijen in de keten samenwerkt via dit soort technologie,” vertelt Victor van de Hulst, programmamanager bij het Living Lab. “En dat is vrij lastig om zomaar te organiseren. Je kunt dit als speler niet in je eentje opstarten. Het vraagt om een flinke (financiële) investering. Iets wat veel mkb-bedrijven niet hebben.”

Het Living Lab springt in het gat van die gevraagde investering en benodigde expertise. Victor: “In het lab doen we onderzoek en ontwikkelen we toepassingen op basis van blockchain. Mkb-bedrijven kunnen deze toepassingen overnemen en gebruiken, zodat zij de boot niet missen.”

De waarde van blockchain

Om te kunnen begrijpen waarom zij de boot niet willen missen, kijken we eerst naar de waarde van blockchain. Data is steeds belangrijker in het coördineren en structuren van processen, ook over organisaties heen. Bijvoorbeeld in supply chain en logistiek. Vele partijen vormen daarin een keten waarin een goed van grondstof tot product naar de klant wordt gebracht. Dit vereist veel uitwisseling van informatie: betrouwbare, accurate informatie van diverse partijen. Nu ketens steeds meer netwerken worden, wordt deze uitwisseling alleen maar belangrijker. Victor: “Daar heb je technologie zoals blockchain voor nodig. Technologie die zorgt voor betrouwbare datawisseling tussen meerdere spelers, op basis van gelijkwaardigheid. Blockchain heeft de bijzondere eigenschap dat je alleen iets kunt toevoegen en niet kunt wijzigen. Stel je koopt een auto in Duitsland en je wilt erop kunnen vertrouwen dat de meterstand klopt. Dat vertrouwen ruil je in voor feiten. Alle stappen die de auto doorgaat worden namelijk opgeslagen op de blockchain. Het vormt als het ware een paspoort van een product.” Of te wel een gedeelde werkelijkheid. Voeg je hier het netwerk-element aan toe, dan wordt duidelijk dat blockchain hiertoe helpt.

Blockchain maakt het proces niet alleen efficiënter, maar ook vollediger. Waardoor je ook een eerste stap kunt maken in de transitie naar een circulaire economie. “Als je de geschiedenis van een product vastlegt, dan zou je kunnen zeggen dat de producent dat ook moet doen in haar processen. Van welke materialen wordt de auto gemaakt? Zijn er chemische middelen gebruikt? Uit de blockchain wordt vervolgens duidelijk hoe je iets kunt recyclen. Zo maak je de stap mogelijk die hierna komt, het hergebruik van materialen.” vertelt Victor.

Toepassing van blockchain

Een mooi voorbeeld van een blockchain-toepassing is de digitalisering van de Bill of lading. Dit is een eigendomsbewijs dat wordt gebruikt in de internationale scheepvaart. “Tot op heden is dit document een fysiek, papieren, document. Dat komt doordat er stempels op staan van bijvoorbeeld de verkoper en de transporteur van de lading. Die stempels zorgen voor betrouwbaarheid en dat het authentiek is. In een pilot is dit document gedigitaliseerd door middel van een blockchain-toepassing. Dit zorgt direct voor meer transparantie in de keten, is daarmee toegankelijker en het bespaart natuurlijk ontzettend veel papier!”. Op termijn biedt dit allerlei kansen rondom efficiëntere vormen van financiering van deze goederen.

Het living lab: een uitkomst voor mkb-bedrijven

“Grote spelers hebben meer kans om de digitaliseringsstap te maken. Je wilt hierin voorkomen dat ze een platform creëren waar zij de regels bepalen. Dat zou de positie van kleinere spelers ondermijnen en hen kwetsbaarder maken. Daarom is het belangrijk dat mkb-bedrijven worden ondersteund. En dat kan door gebruik te maken van het Living Lab. Zonder zelf geld te hebben om (alleen) te ontwikkelen, zijn ze op deze manier toch in staat om mee te kunnen in die transitie.” vertelt Victor.

Ga naar de website van Computable om je stem uit te brengen

Stemmen!

Het Spark! – Living Lab is in de categorie mkb genomineerd voor een Computable Award, georganiseerd door de ict-vaktitel Computable. Tot en met zondag 1 november 2020 kan er gestemd worden. Op 24 november worden per categorie de winnaars aangewezen.

Breng hier je stem uit

Samenwerking 
Spark! – Living Lab bestaat uit een samenwerking tussen hogeschool Windesheim UAS, TU Delft, TNO, Blocklab, evofenedex, STC, Fifth Chrome en Supply Chain Finance Community (SCFC). Het maakt deel uit van het onderzoeksprogramma Duurzame Living Labs dat (mede)gefinancierd is door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), Ministerie Infrastructuur & Waterstaat, Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek (SIA) en de topsector Logistiek.

Meer informatie over het Living Lab is te vinden op sparklivinglab.nl. Of neem contact op met Victor van der Hulst via 06-229 86 876 of v.van.der.hulst@windesheim.nl

Geef de eerste reactie