Service Logistiek

Blockchain use-cases in serviceketens

Vrijdag 14 september was Jong SLF te gast bij IBM Nederland, Amsterdam. Het thema van de middag was de toepassing van blockchain in serviceketens. IBM is het grootste informatietechnologiebedrijf ter wereld en producent van zowel hardware als software en dienstverlener op het gebied van hosting en consulting services. IBM is bekend van veel verschillende producten en diensten. Denk bijvoorbeeld eens aan de automated teller machines (ATM), floppy disks, hard disk drives, en personal computers. Vandaag de dag houdt IBM zich bezig met allerlei innovatieve technologieën, zoals Internet of Things, Artificial Intelligence en Quantum computing. Een ander innovatief focusgebied van IBM is blockchain technologie. Blockchain heeft vele toepassingsmogelijkheden in onder andere industrie en logistiek. Jong SLF heeft verkend hoe blockchain ook in serviceketens kan worden toegepast.

Technologie
Bedrijven wisselen continu waarde uit in de keten, met toeleveranciers, met partners, met klanten. Die waarde kunnen fysieke goederen zijn, maar ook diensten, geld, data of informatie. Elke uitwisseling is een transactie en het is belangrijk dat die transactie snel en precies plaatsvindt zonder al te veel discussie tussen de betrokken partijen. Blockchain kan daarbij helpen. Lara Plandsoen, IBM: “Nu houdt iedereen zelf nog een grootboek bij van alle transacties. De kans op fouten, inefficiëntie en fraude is daardoor groot. Met blockchain wordt gezamenlijk één grootboek gedeeld. Alle partijen in het netwerk beoordelen een nieuwe transactie. Als een transactie wordt goedgekeurd kan deze niet meer worden aangepast. De transactie vormt een nieuw blok dat aansluit op de keten: de blockchain. Het maakt transacties snel en foutloos. En deelnemende partijen krijgen alleen de informatie te zien die voor hen relevant is.”

Service Parts
Volgens de Gartner Hype Cycle zou de blockchain ‘hype’ al over zijn hoogtepunt heen zijn. De hype en de hooggespannen verwachtingen nemen af. Lara: “Wat overblijft zijn de echt succesvolle toepassingen van blockchain, die zich in de ontwikkelingsfase bevinden.” Ook de service parts organisatie van IBM ziet mogelijkheden. IBM onderhoudt niet alleen eigen equipment, maar ook andere systemen. Dat betekent dat IBM over de hele wereld service parts moet hebben. Met alle wet- en regelgeving rondom import en export kan dat een behoorlijke uitdaging zijn. Zeker om next- en zelfs same-day delivery te realiseren. Een extra complicerende factor is het feit dat onderdelen voor niet-IBM systemen geen eigendom van IBM zijn. Afhandeling van service parts via een blockchain zou dit proces soepeler en sneller kunnen laten lopen.

Use Cases
Na de plenaire sessie gaan de Jong SLF-ers zelf aan de slag. Door kennis, ervaring, maar ook frisse blikken te combineren ontstaan nieuwe ideeën. In de zoektocht naar business cases waarin blockchain een oplossing kan zijn voor ‘painpoints’ in serviceketens worden interessante bevindingen gedaan. Conclusie: blockchain kan een duidelijke toegevoegde waarde hebben bij instandhoudingsprocessen van kapitaalintensieve systemen als treinen, vliegtuigen en windmolens. Belangrijke vraag is welke partijen mee moeten doen en wat hun belang is. Aan tafel zouden in ieder geval de original equipment manufacturer, de eigenaar of gebruiker van het systeem en de partijen die spare parts leveren of onderhoud uitvoeren moeten zitten. Daarnaast lijkt voor inspectiediensten en certificeringsbureaus een duidelijke rol weggelegd. Een andere belangrijke stakeholder in het geheel is de overheid. Zeker als het gaat om douane- en compliance zaken zou zij al in een vroeg stadium betrokken moeten worden. De mogelijke toepassingen blijken prikkelend. Na enige verdieping in het onderwerp komen de use-cases in de service business al duidelijk naar voren. Wat is de volgende stap?

Geef de eerste reactie