BLOG: De impact van Corona op transport en logistiek

In mijn vorige column had ik het over studies die, onder andere, de impact van Corona op goederenstromen in kaart proberen te brengen. In deze column kijk ik in wat meer detail naar het corona-dashboard van TLN. Vorige week werd daarvan de vijfde versie uitgebracht.

Ik werd getriggerd door de kop bij het bericht op de website van TLN: “gevolgen coronacrisis ongewijzigd stevig voelbaar”. Een vergelijkbare zinsnede is bij elke versie van de coronamonitor de kop. Maar verandert er nu echt niets? Ik heb de vijf beschikbare monitors opgezocht en de cijfers naast elkaar gezet.

De monitor is gebaseerd op een enquête bij ongeveer duizend bedrijven, dus dat is helemaal niet beroerd. Ik heb begrepen dat deze enquête wordt uitgezet onder de hele achterban van TLN, dus verschillende afleveringen zijn niet helemaal dezelfde groep bedrijven. Maar ik denk dat het wel grotendeels zelfde bedrijven zijn die steeds reageren. Dat betekent dat deze data wetenschappelijk gezien waarschijnlijk een zogenaamd pseudo-panel zijn: een min of meer vergelijkbare groep respondenten die steeds dezelfde vragen krijgen voorgelegd. Dat heeft gevolgen voor de manier waarop de antwoorden op bepaalde vragen uitpakken in verschillende versies, zoals we zullen zien.

Hieronder wat cijfers uit de coronamonitor van TLN:
In de cijfers valt een paar dingen op. Sommige variabelen zijn heel stabiel. Het percentage bedrijven met omzetverlies, bijvoorbeeld, is er zo een. Dit is niet verrassend als dit een pseudopanel dataset is. Als bedrijven eenmaal getroffen zijn door de crisis, dan verandert dat na verloop van tijd niet meer. Het geeft ook wel aan dat de groep bedrijven die de monitor invult redelijk vergelijkbaar is. Des te interessanter is het dat andere variabelen wel veranderen, en allemaal ten goede. Het lijkt erop dat bedrijven er na verloop van tijd achter komen dat hun eerste pessimistische inschatting van omzetverlies te hoog was. Het aantal bedrijven dat veel mensen dacht te moeten ontslaan is gedaald met meer dan de helft. De overlevingskans die bedrijven zichzelf geven kruipt omhoog. Het cijfer is sowieso niet echt laag.

Natuurlijk gaat het niet denderend: bedrijven hebben omzetverlies, en ze gaan wellicht mensen ontslaan. En een steeds groter deel van de bedrijven maakt gebruik van de ondersteuningsregelingen. Er dringt zich nu de volgende vraag op: gaat het nou echt – een beetje – beter met de achterban van TLN, of is deze verbetering ingegeven door het feit dat de bedrijven de weg naar de ondersteuningsregelingen beter weten te vinden?

Om dit vast te stellen zou je dieper in de data moeten duiken, om wat statistische toetsen te doen. Op die manier kan je met een redelijke betrouwbaarheid vaststellen of er een verband is tussen het hogere percentage bedrijven dat de regelingen gebruikt, en de andere variabelen.

Ik zou graag met die data aan de gang willen. Ik roep hierbij TLN op om die data, geanonimiseerd beschikbaar te stellen. Dat hoeft niet nu, maar bijvoorbeeld als er nog een paar afleveringen geweest zijn. Het is een hele mooie dataset, gebaseerd op een groot aantal bedrijven, waar onderzoekers echt wat mee kunnen.

Ik hoop dat een dergelijke analyse zal uitwijzen dat het sentiment in de sector gaandeweg verbeterd is. Dit zou dan in lijn zijn met berichten uit de zeevaart dat de pessimistische inschatting van marktanalisten lijkt mee te vallen. Want we kunnen wel wat positief nieuws gebruiken.

 

 

 

Geef de eerste reactie