Cross Chain Collaboration Center (4C)

BLOG: De Kracht van Horizontale Samenwerking

Op 16 maart is tijdens het jaarcongres van de Topsector Logistiek in Aalsmeer de Break Out Sessie Horizontale Samenwerking gehouden. Tijdens deze sessie werden onder andere de resultaten van het 4C programma van de Topsector Logistiek gepresenteerd. Daarnaast werden ervaringen gedeeld door onder andere verlader SCA Hygiene Products, over het belang van horizontale samenwerking in de logistiek. Ook werd de We Connekt App gepresenteerd, en gaf Synple aan hoe verladers en dienstverleners samen tot 20 miljoen wegkilometers kunnen gaan besparen. Ook de brancheverenigingen Evofenedex en TLN gaven aan hoe ze samen met hun leden werken aan verdere horizontale samenwerking. Last but not least werden er ook aandelen TRUST uitgedeeld, waarmee de waarde van logistieke samenwerking in de praktijk kon ervaren.

Inventarisatie goede en minder goede voorbeelden

Als vervolg op het congres zijn in mei en juni vijf Ronde Tafel bijeenkomsten georganiseerd bij TKI DINALOG in Breda, bedoeld voor verladers, logistiek dienstverleners en transporteurs. Hierin zijn de do’s en dont’s voor succes in de verschillende fasen van horizontale samenwerking met ervaringsdeskundigen besproken. Aan de hand van ervaringen van partijen uit de praktijk, een stappenplan voor samenwerking en tools die de afgelopen jaren zijn ontwikkeld zijn de echte issues bij het opzetten van horizontale samenwerking verdiept.

De ronde tafel gesprekken maken deel uit van een inventarisatie van goede (en minder goede) voorbeelden van samenwerking en praktische tools en ervaringen die bedrijven kunnen helpen een stap verder te komen. Er is geen blauwdruk voor horizontale samenwerking, maar er zijn wel aspecten waar de meeste samenwerkingen vroeg of laat mee te maken krijgen. Tools en ervaringen kunnen inspireren en bijdragen in de opbouw van andere samenwerkingen. Buck Consultants International brengt deze aan de hand van de supply chain collaboration tool (zie afbeelding) inzichtelijk, in een project voor de Topsector Logistiek en TKI Dinalog.

Ronde tafels

In de serie van vijf ronde tafel gesprekken is met mensen uit de praktijk gezocht naar de succesverhalen achter bestaande samenwerking. Wat opvalt in alle ronde tafels is het rotsvaste geloof van deelnemers dat horizontale samenwerking onontbeerlijk is voor een duurzame logistieke sector. Tegelijkertijd laten we nog verschrikkelijk veel kansen onbenut, zo is het algemene oordeel.

Aan de hand van vijf generieke thema’s die in elke samenwerking en rol spelen; Visie, matchmaking, naar de praktijk, gainsharing en vasthouden van samenwerking is gesproken over de successen en kansen. Van elk van de vijf bijeenkomsten is een uitgebreid verslag beschikbaar, zie onderaan dit artikel.

Vertrouwen en commitment moet groeien

Interessant is om te zien dat samenwerking op zeer diverse wijze tot stand kan komen. In de sessie over visievorming, kwam naar voren dat Unilever en Kimberley Clark een, inmiddels langlopende, samenwerking zijn gestart op basis van hun gedeelde ambitie om processen te optimaliseren ten dienste van het service level voor klanten. Dat deze gedeelde ambitie gezamenlijk kon worden gerealiseerd bleek toen er 60-70% overlap in afleveradressen werd geconstateerd.

Een heel andere aanleiding om samenwerking op te zoeken is te zien bij TransMission. Logistiek dienstverleners zagen de noodzaak om een fijnmaziger distributienetwerk aan te bieden. Individueel was dit moeilijk te realiseren. Door samenwerking is een dicht netwerk ontstaan. Nog steeds groeit de samenwerking en in de matchmaking wordt sterk gekeken naar toegevoegde waarde voor het hele netwerk.

In beide cases, en er zijn er echt veel meer, is het van groot belang gebleken dat het onderlinge vertrouwen en het vertrouwen in het concept moet groeien. Daarnaast is het essentieel om een commitment naar elkaar uit te spreken en een visie te hebben op langdurige samenwerking. Begin klein en schaal op waar mogelijk; samenwerking moet groeien.

Tools

In de loop der tijd zijn er instrumenten ontstaan de kunnen helpen bij horizontale samenwerking. Concreter, als je op zoek bent naar een samenwerkingspartner kan je de WeConnekt app gebruiken die de topsector logistiek heeft laten ontwikkelen. Daarmee vind je gelijkgestemden en op corridor niveau wordt bekeken of volumes bij elkaar kunnen worden gebracht voor bundeling. Dit wordt gebruikt in het Lean & Green Off-road programma.

Inmiddels is er met steun van de Topsector Logistiek ook een tool (Carpooling for Cargo), specifiek voor het MKB, dat assisteert bij het bundelen van goederen. Door een beperkt aantal specifieke vragen krijgt een bedrijf een antwoord op de vraag of het bedrijf klaar is voor bundelen. De tool is bedoeld om bewustwording te creëren en ook het gesprek aan te gaan in een vroeg stadium over horizontale samenwerking en de mogelijkheden van bundeling.

Hoe nu verder

De afgelopen maanden hebben veel mensen hun ervaringen en tools gedeeld. Deze zijn verzameld en worden in oktober gepubliceerd via de website van TKI Dinalog. Hierover volgt dus snel meer informatie. Morgen! 28 september staat een congres in het teken van de Kracht van Horizontale Samenwerking. Diverse initiatieven zoals Lean & green Off-road, COMPOSE en deze inventarisatie van best practices laten samen zien hoe er gewerkt wordt aan horizontale samenwerking.

Daar blijft het niet bij. Het traject heeft ook stof tot nadenken gegeven. We moeten in de Topsector Logistiek beter afstemmen tussen programma’s die werken aan horizontale samenwerking. Daarnaast hebben we te weinig aandacht gehad voor de mens in die complexe samenwerking. Hoe organiseer je in een bedrijf en in een samenwerking bijvoorbeeld de ruimte voor mensen om aan de samenwerking te kunnen werken? Ik weet zeker dat er morgen nog meer stof opwaait.

 

Bas van Bree

Programmaontwikkelaar 4C

bree@dinalog.nl

 

Bijlage: Verslagen ronde tafel bijeenkomsten

 

Geef de eerste reactie