Cross Chain Collaboration Center (4C)

Blog: Doorbraakinnovaties voor logistiek – Über

Door: Albert Veenstra
Het komt misschien door het woord: Über. Het is vreemd, en dus herkenbaar. Veel discussies over innovatie gaan over Über: ‘Uber gooit de taximarkt op zijn kop’. We zien dat uber veel discussie losmaakt. Maar lost Uber niet ook problemen op? Denk bijvoorbeeld aan de louche manieren van vervoer in verre landen. Door de komst van uber is de markt gedwongen tot transparantie. Is uber daarmee niet juist een mooi voorbeeld van innovatie?

In de logistieke sector ligt het voor de hand om eens na te denken of Über ons ook overkomt. Die analyse bestaat voor mijn gevoel uit twee delen: wat is nu precies het Über concept, en hoe zou dat kunnen werken in de logistiek.

Über is in feite een digitale taxicentrale. De dienst bestaat uit twee onderdelen: de reizigersvoorziening en de chauffeursvoorziening. Daaronder functioneert het bedrijf Über als een soort community-platform dat zorgt voor de technologische ontwikkeling, community en marketing, en zelfs voor auto’s. Veel van de weerstand tegen Über onstaat uit de al bestaande taxidiensten, die moeten investeren in voertuigen en vergunningen, terwijl de Über-chauffeurs dat niet hoeven. Een groot voordeel van de technologie van Über is dat je niet contant hoeft te betalen (dat gaat via de app), en dat ritprijzen en de kwaliteit van de dienstverlening erg transparant zijn. Dit creëert vertrouwen en maakt dat mensen Über ook in andere steden dan hun eigen stad gaan gebruiken. Über’s business model is gebaseerd op het incasseren van de ritprijs, waarvan het ongeveer 80% doorgeeft aan de chauffeur. In totaal zijn er zo’n 1 miljoen ritten per dag.

Nu naar de logistiek. Er zijn nogal wat verschillen met logistieke operaties: een logistieke dienstverlener functioneert over het algemeen niet als een taxicentrale, waar individuele klanten aan vaak zelfstandige chauffeurs worden gekoppeld. Bovendien zitten in veel sectoren de ritten complexer in elkaar dan een aaneenschakeling van full car loads. Tenslotte, is er in de logistiek niet zo’n sterke koppeling tussen chauffeur en voertuig zoals in de consumentenwereld van Über. Dus een rechtstreekse toepassing van het Über-concept in het goederenvervoer zie ik nog niet zo een-twee-drie gebeuren.

Aan de andere kant, het idee van een combinatie van chauffeursinformatie gekoppeld aan zendings- of klantinformatie zou in een aantal sectoren best een verbetering kunnen geven. Denk bijvoorbeeld aan de thuisbezorging. Als je locatie-informatie van de ontvanger van een pakketje real-time kunt doorgeven aan een bezorger, dan zou je weleens een veel effectiever bezorgsysteem kunnen krijgen dan we nu hebben. Nu wordt er veel geklaagd dat het percentage bezorgers die voor niets aan huis komen nog steeds veel te hoog is.

Maar dit is wel een heel specifieke toepassing. Voor een bredere toepassing in het goederenvervoer zou het meer moeten gaan over het bekend maken van restcapaciteit, waarna verzenders die a-la-minute kunnen boeken en de bewuste vrachtwagen even later komt voorrijden. Dit idee is niet nieuw, maar is nog moeilijk uitvoerbaar, omdat er geen systeem is dat allerlei voertuigen van verschillende partijen in contact brengt met allerlei verschillende aanbieders van lading. Hier zou een Über-achtige aanpak, met apps, prijsmechanisme, transparantie en vertrouwen wellicht kunnen werken. Ik verwacht overigens niet dat Über zelf meteen in deze opportunity zal springen, want het uitventen van restcapaciteit is voor het goederenvervoer toch een relatief marginale business.

De technologie en de aanpak van Über is dus zeker interessant om van te leren, en om uit te putten als we de logistiek willen verbeteren. Über zelf zal dat denk ik niet zo snel doen. Wie wel?

Geef de eerste reactie