Human Capital

Blog: Nederlandse logistiek is ook export!

Als iemand het heeft over de export van agroproducten, ziet iedereen de tomaten, aardappelen en melkproducten in buitenlandse supermarktschappen voor zich. En als iemand het heeft over de exportpositie van Hollands hightech, springt de verkoop van producten van ASML, Philips, NXP of TomTom op het netvlies. Maar wat is logistieke export nu eigenlijk? Het is niet zo makkelijk vast te pakken, het valt niet op je teen, maar is zeker een export-product: alle dienstverlening met logistieke kennis en kunde die vanuit Nederland of door Nederlandse personen en organisaties voor buitenlandse partijen wordt verricht.

En dus?

Nederland is een belangrijke logistieke hub wereldwijd. Daarmee creëert logistiek ook in Nederland veel toegevoegde waarde en werkgelegenheid; zo’n 12% van het Bruto binnenlands product wordt gecreëerd door logistieke activiteiten en de logistieke sector zorgt voor ruim 10% van de werkgelegenheid in Nederland.

Nederland staat al jaren in de top 5 van de Logistics Performance Index (LPI) van de Wereldbank. Die kennis en kunde is in trek in het buitenland: De exportwaarde van logistieke diensten, kennis en kunde door Nederlandse bedrijven en organisaties is groot: de export levert ruim 30 miljard Euro op voor Nederlandse dienstverleners. Binnen de totale export van Nederlandse diensten is een kwart logistiek!

Wat exporteren we als logistiek Nederland?

Door het grote belang van internationale goederenstromen in Nederland, is het aandeel van vervoersdiensten in de totale export van logistieke diensten ook groot. Het direct vrachtvervoer inclusief de vervoersondersteunende diensten draagt voor meer dan tweederde bij aan de logistieke exportwaarde. Juist die logistieke kennis en kunde voor het organiseren van logistieke stromen, ketenregie en multimodaliteit, is een meerwaarde van logistiek dienstverleners voor het aantrekken van buitenlandse klanten.

Een andere belangrijke categorie voor de exportwaarde is het leveren van computerdiensten aan buitenlandse klanten. Nederlandse logistieke planningssystemen vinden hun toepassing in wereldwijde supply chains en dragen daarbij bij aan de efficiëntie en kostenreductie van vele verladers en logistiek dienstverleners.

Het aandeel van innovatieve logistieke diensten in bijvoorbeeld servicelogistiek, onderwijs, supply chain finance en Research & Development is nog klein. Deze diensten zijn voor de innovatiekracht van de logistiek van groot belang, en bieden grote potentie voor groei: slimme multimodale concepten voor internationale goederenstromen, met ondersteunende ICT oplossingen, douane en compliance kennis en financiële processen alsook kennisoverdracht door consultancy, onderwijs en onderzoek.

Workshop

Ook benieuwd hoe u de kansen kunt benutten voor export van uw logistieke diensten? Waar liggen kansen, wie ging u voor en hoe kunt u verdere stappen nemen? Kom naar de workshop over export van innovatieve logistieke diensten op donderdag 18 februari van 9.30 tot 13 uur in het innovatiecentrum van ABNAmro in Amsterdam. Pak ook die kans!

Meer informatie Geef de eerste reactie