Cross Chain Collaboration Center (4C)

Blog: Pak nu momentum: beter wordt het niet

Ketenregie is al snel te complex en voorbehouden aan logistieke koplopers. Toch dwingt het huidige timeframe ons ‘logistiekelingen’ oplossingen te bieden vanuit een breder ketenperspectief. Een blog van Bart Banning, sectorbanker Transport en Logistiek bij ABN Amro.

Onlangs was ik aanwezig bij de Summit Ketenregie; niet alleen een belangrijk, maar ook actueel onderwerp. Het huidige timeframe dwingt ons ‘logistiekelingen’ tot oplossingen die enkel vanuit een breder ketenperspectief kunnen worden geboden. Immers, de ambitieuze doelstelling op het gebied van CO2 reductie, met tegelijkertijd een toenemende congestie en krappe arbeidsmarkt vragen om gezamenlijke aanpak.

Logistieke innovaties in Nederland
De rol die de Topsector Logistiek en TKI Dinalog spelen vind ik persoonlijk zeer waardevol. Ik ben er van overtuigd dat de sector zonder de strategische agenda van de Topsector niet tot het huidige hoge niveau zou zijn ontwikkeld. En ook de faciliterende rol van TKI Dinalog voor partijen met een focus op logistieke innovaties met capaciteit, kennis en funding mag hierbij niet worden onderschat. Volgens het Global Competitiveness Report 2017 doet Nederland het internationaal erg goed. Maar het moet nóg beter!

Ketensamenwerking is complex
Ketenregie is al snel te complex en voorbehouden aan logistieke koplopers. Ik spreek in dit kader dan ook liever van ketensamenwerking. De aansluiting tussen koplopers en volgers, vaak binnen het Midden en Kleinbedrijf, is namelijk essentieel. Alleen dan kunnen innovaties in de breedte worden ingezet, en gaan we de echte vernieuwing merken. En dan doel ik op verladers én logistieke dienstverleners. Nu is de tijd om de handschoen op te pakken, een beter momentum komt er niet.

Data efficiency
Op het gebied van IT mogen de dienstverleners volgens de verladers overigens wel een tandje bijzetten; de “IT gap” tussen gewenst (verladers) en geboden (dienstverleners) IT-niveau is het afgelopen jaar toegenomen. De snelheid van IT-ontwikkeling is hoog, en vraagt structureel om nieuwe investeringen. De opkomst en mogelijkheden van de blockchain technologie wordt specifiek genoemd als een nieuwe opportunity voor ketenpartners. Warehousing- en transportcapaciteit blijven weliswaar belangrijk in de samenwerking, de onderzoekers zien echter een duidelijke shift van de fysieke efficiency naar data efficiency.

Huidige tijdsgeest geeft momentum
We leven in een prachtige tijd met enorme mogelijkheden. Technologische innovaties schieten als paddenstoelen uit de grond. In de deeleconomie stellen apps en IT-platformen ons in staat op vele manieren gebruik te maken van beschikbare assets. Bekende voorbeelden zijn Airbnb en Peerby. Specifiek voor logistiek noem ik Stockspots (hoe simpel kan het zijn!), Quicargo, en Flexport. De mix is interessant. Sommige posities worden volledig overgenomen door start-ups. Op andere vlakken zijn deze bedrijven juist aanvullend door het toevoegen van innovatie aan bestaande concepten.
Op het gebied van data wordt enorme vooruitgang geboekt. Logistieke dienstverleners kijken steeds vaker naar integratie van data uit separate systemen in één business intelligence platform. Daarnaast gaat ook veel data door de keten heen, zodat ketensamenwerking ook op dat gebied verder kan ontwikkelen. Al eens gehoord van Motion10?

Ketensamenwerking als oplossing voor verstedelijking
Denk aan de snel toenemende verstedelijking. Laatstgenoemde is een onderwerp waarvan ik vind dat ketensamenwerking dé oplossing is. Niet alleen in nieuwe concepten (bouwlogistiek bij de realisatie van de Trip in Utrecht); ook financieringsconstructies voor logistieke innovaties horen hier bij.
Door het delen van financiële risico’s bij non-proven innovaties kan een andere vorm van ketensamenwerking ontstaan. Vanuit de financieringsrol van de bank zijn we geïnteresseerd te participeren. Kortom, een prachtige tijd met uitdagingen die vragen om oplossingen vanuit een sectorbreed perspectief.

Oplossingen die ook een grote kans betekenen om strategische partnerships verder te ontwikkelen. De logistieke keten (verladers én dienstverleners) neemt nu hun verantwoordelijkheid. Zij zitten immers op de eerste rij om nieuwe concepten te bedenken én in praktijk te brengen. Green Deal ZES en, meer recent de Green Deal Bouwlogistiek zijn voorbeelden die het omdenken stimuleren. Zeker in de bouwlogistiek al langer onderwerp van gesprek, maar nu blijkbaar ook een momentum gevonden.

Het logistieke speelveld eist daadkracht
Laten we helder zijn, ketensamenwerking is niet nieuw. Gaan we snel genoeg? Nee. Kan het beter, en moet het beter? Zeker! Wat ons tegenhoudt? Een beetje van alles denk ik. Het varieert van vertrouwen in elkaars expertise (heb ik de juiste partner?), behoud van keuzevrijheid in de bedrijven waarmee wordt gewerkt (blijf ik flexibel?) en, hoe kan het anders, waar krijg ik de scherpste prijs (kan ik blijven tenderen?). Vaak wordt met betrekking tot ketenregie gesproken over ‘control towers’. Klinkt al snel complex en schrikt dus wellicht af. Natuurlijk hebben control towers hun waarde, maar het hoeft niet altijd via een dergelijke route.

Serieus samenwerken gaat wel over echte partnerships. Dat vraagt om commitment van beide kanten, qua contractlooptijd, voorwaarden en inhoudelijk gericht op logistieke innovatie. En dus ook ee investering in tijd en geld. Dat zijn grote stappen in een wereld die vaak draait om de operatie. Vergt afgewogen keuzes, én een nieuwe manier van denken. Ik ben er van overtuigd dat het uw bedrijf sterker zal maken en u beter bent voorbereid op de volgende fase.

No time to waste
De rol die u als logistiek bedrijf krijgt in het oplossend vermogen van de grote vraagstukken heeft nog een ander voordeel. Uw logistiek bijdrage wordt niet langer als kostenpost gezien, maar is van strategische waarde. Dat is de positie die u als ondernemer ook zoekt denk ik. Niet enkel tijdelijk om de capaciteit te kunnen garanderen, maar juist ook om samen de betere wereld van morgen te creëren. Begin er vandaag mee, of laat het in ieder geval één van de goede voornemens voor 2018 zijn.

Dit blog is geschreven door Bart Banning, sector banker transport en logistiek bij ABN Amro.

Bron: logistiek.nl

Geef de eerste reactie