Brainstorm voor de focus op visie en strategie

Een samenwerkingsverband kan erg kwetsbaar zijn, bijvoorbeeld bij tegenvallende resultaten of bij verschillen van mening over de koers. Uit verschillende succesverhalen over horizontale samenwerking blijkt dat een duidelijke visie, zowel voor jouw eigen bedrijf als een gezamenlijke visie binnen het samenwerkingsverband, een voorwaarde is voor een duurzaam project. De vraag is dan natuurlijk wel wat de kenmerken zijn van een duurzame visie op samenwerking en welke waarden specifiek van belang zijn voor uw project.

In de sessie die TKI DINALOG met de sector heeft georganiseerd, is een kaartspel ontwikkeld met prikkelende uitspraken over visie op horizontale samenwerking. Deze kaarten stimuleren een inhoudelijke discussie over visie ontwikkeling. U kunt dit kaartspel gebruiken voor zowel een discussie binnen uw eigen organisatie, maar ook voor de discussie met uw samenwerkingspartners.

Tijdens het kaartspel bespreekt u in een groep of u voor of tegen een bepaalde stelling op de kaarten bent. U kunt ook de kaarten plaatsen op volgorde van prioriteit. Tijdens dit spel komt u er achter wat u zelf belangrijk vindt aan een duurzame visie en wat de gezamenlijke waardes zijn . De genoemde kenmerken van verschillende kanten belicht.

Bijdrage best practice binnen fase:
Het kaartspel daagt u uit tot een open discussie. In de discussie komen de kenmerken van uw gezamenlijke visie naar voren, maar worden ook de verschillen in zienswijze, strategie en belangen tussen u en de andere samenwerkingspartners blootgelegd.  Het kaartspel draagt bij aan het formuleren van de uitgangspunten voor een duurzame visie op de samenwerking.

Kaartspel – Visie ontwikkelen 

Download hier het kaartspel.

Terug naar stap 1 Terug naar overzicht

Geef de eerste reactie