Business case voor Bouwhubs

Toepassing van een rekenmodel om de potentiële besparingen van een horizontale samenwerking in de bouwlogistiek op projectniveau te berekenen.

Toelichting:
Centrale coördinatie van het logistieke proces bij grote bouwprojecten biedt kansen voor kostenbesparing, beperking van overlast voor de omgeving en reductie van CO2-uitstoot. Daarom is de afgelopen jaren geëxperimenteerd met de toepassing van 4C-modellen in de bouwlogistiek.

Voor het project 4C in de bouwlogistiek ontwikkelde TNO een rekenmodel om de potentiële besparingen van een horizontale samenwerking in de bouwlogistiek op projectniveau te berekenen. Aan de hand van verschillende KPI´s (ritten, kilometers, emissies, kosten) wordt de potentieel haalbare besparing van het toepassen van slimme bouwlogistieke oplossingen berekend. Op die manier kan van te voren inzichtelijk gemaakt worden wat de potentiele besparingen van de horizontale samenwerking zijn en of het voor een bepaald project wel of niet interessant is om een horizontale samenwerking op te zetten.

Tijdens het project kan het model ingezet worden als evaluatietool. Op basis van metingen kan dan worden nagegaan of de beoogde besparingen tijdens het project worden behaald. Zo wordt het ook in de bouwlogistiek mogelijk tijdens het project te sturen op KPI’s.

Het rekenmodel is door TNO onder andere toegepast bij de bouw van de Trip in Utrecht uitgevoerd door VolkerWessels.

Bijdrage best practice binnen fase:
Het rekenmodel maakt potentiële besparingen van horizontale samenwerking in de bouwlogistiek op projectniveau te beoordelen. Vooraf wordt inzichtelijk of horizontale samenwerking voor een specifiek project wel of niet zinvol is.

Download hier de business case voor Bouwhub.

Lees ook: Slimme bouwlogistiek loont in de praktijk 

Klik hier voor meer informatie.

Terug naar stap 3 Terug naar overzicht

Geef de eerste reactie