Call for proposals over circulaire economie: Gesloten Kringlopen – transitie naar een circulaire economie

De call for proposals voor het NWO programma “Gesloten kringlopen – transitie naar een circulaire economie” is gepubliceerd. Het betreft een interdisciplinair, topsectordoorsnijdend programma dat door NWO wordt uitgevoerd voor de topsectoren Agri&Food, Logistiek, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en Water. Het programma is opgezet in de vorm van een Publiek Private Samenwerking, waarbij in elk project minimaal 10% private financiering is vereist. Het totaal beschikbare budget voor de call is 5 M€. Per project kan maximaal 750 k€ financiering worden gevraagd.

 

De deadline voor het indienen van aanvragen is: 7 februari 2017, 14.00 uur. Op dit moment is de call nog tijdelijk gesloten voor aanvragen, naar verwachting zal de call for proposals per 1 september 2016 worden geopend voor indiening.

 

Het onderzoek in dit programma moet bijdragen aan de transitie naar een circulaire economie. Dit biedt vanuit het perspectief van de verbindingen tussen water, agrarische productie, energie en biodiversiteit de mogelijkheid om de huidige systemen om te vormen naar klimaat-robuuste en hoogproductieve systemen. Een circulaire economie biedt kansen voor zowel economische groei als de aanpak van grote maatschappelijke vraagstukken, zoals vermindering van de uitstoot van broeikasgassen, de beschikbaarheid van fossiele grondstoffen, schoon water en agrarische producten, en behoud van bodemvruchtbaarheid.

 

Het projectconsortium dient te zijn gebaseerd op een systeemaanpak en cross-sectorale benadering en moet ten minste bestaan uit twee wetenschappers (met een aanstelling bij een Nederlandse universiteit of door NWO erkende onderzoeksinstelling) en één private partner. Naast verplichte betrokkenheid van private partijen, wordt ook samenwerking met toegepaste onderzoeksinstituten (TO2) en hogescholen gestimuleerd en biedt het programma de mogelijkheid bedrijven uit de creatieve industrie te betrekken in het consortium.

 

Eind oktober 2016 zal een match-making bijeenkomst worden georganiseerd om de vorming van consortia te faciliteren. De bijeenkomst zal zijn gericht op het leggen van verbanden tussen wetenschappers uit verschillende disciplines en tussen wetenschappers en private partijen.

 

Alle details over dit programma, inclusief de volledige call for proposals, staan online:

http://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/alw/gesloten-kringlopen—transitie-naar-een-circulaire-economie/gesloten-kringlopen—transitie-naar-een-circulaire-economie.html

 

Voor vragen over deze call kunt u contact opnemen met:

Drs. Martijn Los

NWO Aard- en levenswetenschappen

T: 070-3440508

Email: alwkringlopen@nwo.nl

 

of

 

Drs. Inge van Leeuwen

NWO Maatschappij- en Gedragswetenschappen

T: 070-3494312

Email: logistiek@nwo.nl

Geef de eerste reactie