Calls for proposals

Call for Proposals voor bijdrage van logistiek aan KIA Landbouw, Water en Voedsel

Bedrijven en kennisinstellingen opgelet: de jaarlijkse Call van Topsectoren Tuinbouw & Uitgangsmaterialen, Agri & Food en Water & Maritiem voor voorstellen voor onderzoek is weer open! Bijzonder is dat ook Dinalog dit jaar meedoet.

Het betreft dit jaar een brede opensteling. Centraal staan de missies ‘Landbouw, Water, Voedsel’ uit het missiegedreven innovatiebeleid van de overheid. Deze oproep is bedoeld voor onderzoeksprojecten waarin bedrijven, brancheorganisaties, ngo’s en publieke organisaties met erkende onderzoeksorganisaties samenwerken. Om potentiële indieners inzicht te geven in de huidige portfolio en ‘witte vlekken’ zijn per missie Leidraden geschreven. De projecten worden uitgevoerd als publiek-private samenwerking (PPS).

De topsectoren werken in deze oproep voor samen om zo tot een invulling te komen van de gezamenlijke kennis- en innovatieagenda Landbouw, Water, Voedsel. TKI Logistiek (Dinalog) en de Topsector Life Sciences & Health hebben zich aangesloten om inhoudelijk een bijdrage te leveren aan deze belangrijke agenda..

€ 13 miljoen beschikbaar
De topsectoren stellen dit jaar gezamenlijk de Call open voor PPS-projecten die in 2023 starten. Er is een (jaar)budget van ca. € 13 miljoen beschikbaar. Hiervan wordt € 5 miljoen ingezet als PPS-toeslag, daarvan is de helft vrij inzetbaar bij alle kennisinstellingen. De rest van de middelen is gelabeld als Wageningen Research-capaciteit (€ 7,5 miljoen) en TO2-capaciteit (€ 0,5 miljoen bij Deltares, Marin, NLR, TNO en Wageningen Research).

Indienen

Het indieningsproces bestaat uit twee fasen. In fase 1 wordt een projectidee ingediend dat bestaat uit een korte omschrijving van het beoogde onderzoek, de (voorziene) deelnemende projectpartners en kennisinstellingen en het gevraagde budget (indicatief). De sluitingstermijn voor het indienen van projectideeën is op 15 mei 2022. Indienen kan alleen via de indienmodule. Een link naar de indienmodule staat op kia-landbouwwatervoedsel.nl.

De indieners krijgen daarna een advies over in welke mate het voorstel past bij de focus van de oproep. Daarna krijgen de indieners tot 11 september 2022 de gelegenheid om het projectidee uit te werken tot een voorstel. De uitslag over wel of niet honorering wordt na 1 november 2022 bekend gemaakt.

Wie kan indienen?

Deze Call is bedoeld voor onderzoeksprojecten waarvoor bedrijven samen met erkende onderzoeksorganisaties een voorstel indienen.

Het voorstel moet door minimaal twee private partners (organisatie of onderneming) en de betrokken kennisinstelling(en) worden ondersteund.

Procedure Call 2022

1 april Openstelling call
Uiterlijk 15 mei Indienen projectideeën via kia-landbouwwatervoedsel.nl
Uiterlijk 13 juni Terugkoppeling naar indieners projectideeën
Uiterlijk 11 september Indienen volledige projectvoorstellen
Na 1 november Terugkoppeling naar indieners projectvoorstellen

 

Bekijk de volledige Call 2022 inclusief alle bijlagen (formats) op kia-landbouwwatervoedsel.nl/

Geef de eerste reactie