ICT & Informatievoorziening

CAMPI project-update over condition based maintenance

De eerste bevindingen uit het CAMPI-project geven aan dat er al wel condition based onderhoud plaatsvindt in de procesindustrie, maar dit is vaak nog weinig geavanceerd. ‘Door slimmer data te verzamelen en te gebruiken, is er winst te behalen’, steekt onderzoeker Roland Van de Kerkhof van wal. ‘Er worden al vrij veel data verzameld, maar die worden (nog) niet gebruikt voor onderhoudsdoeleinden.

Rekenmodellen

In samenwerking met Oliveira zijn in de afgelopen maanden meerdere rekenkundige modellen ontwikkeld. Het achterliggende idee is om variabele grenswaarden (of alarmwaarden) te creëren waarin meerdere indicatoren gecombineerd worden. Zo blijkt het bijvoorbeeld bij windmolens dat het juist interessant is om de temperatuur van de turbine te bekijken in combinatie met de windsnelheid en een aantal andere omgevingsfactoren; hierdoor kunnen er ook afwijkingen aan de turbine gevonden worden die anders onopgemerkt bleven. Daarnaast zijn er ook modellen ontwikkeld voor het combineren van data van verschillende gelijksoortige machines en van verschillende machines in de keten.

Een andere promovendus richt zich op het logistieke proces met de vraag: wat is het optimale moment om het onderhoud van een (sub)systeem uit te voeren? “In eerste instantie focust zij op twee machines die in serie staan. Aan de hand van enkele kosten en operationele parameters krijg je een optimale onderhoudsplanning. Die is er nu voor twee systemen. We kijken nu of we dit kunnen implementeren in de werkelijkheid en of de gemaakte aannames terug te vinden zijn in de werkelijkheid.” In de volgende stap wordt het model uitgebreid naar complexere systemen met meer dan twee machines.

Drie factoren

Van de Kerkhof is zelf sinds driekwart jaar actief bij een asset owner. “De scope is: waar is het interessant om aan CBM te doen? Is het technisch en financieel haalbaar, én kunnen we het implementeren in de organisatie? Die drie factoren moeten aanwezig zijn. Hiervoor houd ik diverse interviews en analyseer ik de data in het ERP-systeem. Met dit onderzoek probeer ik niet alleen in kaart te brengen waar CBM ingevoerd is en gebruikt wordt, maar met name waarom dit zo is. Welke argumenten en organisatorische barrières hebben hier een rol in gespeeld? Over vier maanden ben ik hiermee gereed en ga ik mijn bevindingen bespreken met de andere projectdeelnemers. Als dit in kaart is gebracht, is het tijd voor de volgende stap: het ontwerpen, implementeren en testen van organisatorische richtlijnen die het wél mogelijk maken om data te delen en CBM uit te voeren.”

Projecten

Naast deze hoofdprojecten lopen er binnen het CAMPI-project ook nog een heel aantal kleine projecten, geleid door Master studenten. “Binnenkort willen we ook graag aan de slag met een aantal nieuwe grote projecten, waarin alle drie de werkpakketten een bijdrage leveren. Door deze drie perspectieven te combineren kunnen we namelijk een complete oplossing leveren voor een complex CBM vraagstuk”, aldus Van de Kerkhof. Een dergelijk project wordt op dit moment geleid door de Technische Universiteit Eindhoven, die samen met een asset owner en een contractor de mogelijkheden voor CBM bij een hele reeks veiligheidskleppen aan het onderzoeken zijn. De resultaten hiervan komen binnenkort vrij.

De doelstellingen van het project staan nog overeind: het ontwikkelen van rekenmodellen en logistieke modellen en van praktische richtlijnen voor de implementatie. Het idee is dat na afloop van het project andere industrieën de opgedane kennis kunnen oppakken en implementeren. Van de Kerkhof: “Dat is het voordeel van een wetenschappelijke aanpak. De kennis komt vrij beschikbaar.”

Het CAMPI-project (Coordinated Advanced Maintenance and Logistics planning for the Process Industries) startte januari vorig jaar en eindigt eind 2016. Het is een studie van Dinalog, het Dutch Institute for Advanced Logistics. DI-WCM participeert in het project vanwege het grote belang ervan voor de (proces)industrie. Bedrijven die meedoen zijn: BP, Gasunie, Oliveira, Ortec, Sabic, Sitech Services, Stork en Tata Steel. De Rijksuniversiteit Groningen, de Technische Universiteit Eindhoven en Tilburg University trekken ieder een werkpakket.

 

 

Geef de eerste reactie