Cross Chain Collaboration Center (4C)

Cargo Hitching: waar pakketjes en personen samengaan

Door Tom van Woensel

Zou het niet prachtig zijn om onbenutte capaciteit bij het openbaar vervoer te gebruiken voor vracht- en pakketvervoer?
Vijf jaar geleden vormde deze vraag het startpunt voor gesprekken tussen verschillende onderzoeksgroepen van de TU/e, Universiteit Twente en de Rijksuniversiteit Groningen: het project Cargo Hitching was geboren. Het project Cargo Hitching vormde het startpunt waarmee we een mooi consortium van bedrijven bij elkaar zochten om vervolgens bij Dinalog (een onderzoeksinstituut dat in 2009 is opgericht met als doel innovatie in de logistieke sector van Nederland te stimuleren) een ambitieus onderzoeksvoorstel neer te leggen.

Na een grondige screening en evaluatie van het projectvoorstel Cargo Hitching ontvingen we in augustus 2012 het verlossende antwoord: het projectvoorstel werd gehonoreerd en we konden aan de slag met onze onderzoeks- en valorisatie-agenda. Natuurlijk is het zo dat er in het verleden ook al een aantal vergelijkbare ideeën hun weg vond binnen binnen onze supply chains. Daadwerkelijke integratie van vracht- en pakketvervoer werd al uitgevoerd, vooral in het lange-afstand vrachtvervoer:
passagiersvliegtuigen en veerboten, zoals de Noorse Hurtigruten, vervoeren naast mensen ook vracht. Bij het korte-afstand transport is er echter zelden een combinatie gemaakt tussen mensen en vracht. Deze delen dan zelden dezelfde vervoerswijzen, hoewel ze wèl grotendeels dezelfde infrastructuur delen.

Uit het verleden zijn er wat wat kleine pilots uitgevoerd en ervaringen opgedaan. Bijvoorbeeld een kleinschalige pilot in La Rochelle (Frankrijk) waar gekeken werd naar mogelijke efficiëntiewinsten. Ook dichter bij huis, in Amsterdam, is er ervaring opgedaan met de Cargo Tram, dat gemengde ervaringen opleverde. Ook in Dresden heeft al een pilot plaatsgevonden.
Een van de belangrijkste succesfactoren van dit project is het enthousiasme van de betrokkenen, de onderzoekers, maar zeker ook de mensen van de bedrijven. In dit project. De bedrijven hebben de verantwoordelijkheid om dit onderzoek door te zetten
naar de praktijk. Dit lijkt te lukken: de pilot in de provincie Gelderland staat in de startblokken, andere pilots staan klaar. Het gefinancierde onderzoek bleek een belangrijke aanjager om demonstratieprojecten en pilots van de grond te krijgen. Business cases bleken zeer positief te zijn, zowel financieel, maar belangrijker, ook als middel voor emissiereducties, als bevordering van de toegankelijkheid van onze steden, en als middel om de bereikbaarheid van afgelegen regio’s te waarborgen.

De “oogst” uit dit project is indrukwekkend. Een aantal PhD-trajecten is afgerond. Verschillende bachelor- en masterprojecten zijn uitgevoerd op belangrijke deelaspecten. Bedrijven en overheden omarmen het Cargo Hitching idee en engageren zich om dit door te pakken. Alles opsommen en vertellen wat er uitgevoerd en bereikt is, zou dit boekje veel te lijvig maken. Daarom hebben we ons beperkt tot een goede en informatieve samenvatting voor alle deelprojecten en deelonderzoeken.

Het project Cargo Hitching levert een mooi en succesvol verhaal op dat jammer genoeg hier tot een einde komt. Correcter, het door Dinalog gefinancierde project eindigt hier. Maar de industrie en de overheid pakken Cargo Hitching op waar de academici eindigen. Ik ben er dan ook van overtuigd dat hier nog mooie kansen liggen voor de academici, voor de industrie en voor de overheid.

Lees hieronder het volledige magazine

Geef de eerste reactie