Supply Chain Management

Conversion Factory: Tool voor productieplanning BOA Group en ASML

BOA Group is een innovatief hightech MKB bedrijf dat hoogwaardige flexibele, mechanische RVS elementen produceert en wereldwijd afzet bijvoorbeeld in de olie- en gasindustrie.

Maar ook ASML, de producent van chipsmachines is een belangrijke klant van BOA.

De Conversion Factory heeft voor BOA een tool ontwikkeld die door middel van forecasting en simulatie een beter inzicht geeft in de sterk wisselende vraag van ASML. Op grond daarvan kan BOA nu beter sturen op de planning het eigen productieproces.

ASML verwacht van haar leveranciers dat zij altijd op tijd leveren, zodat het productieproces bij ASML niet stil komt te liggen. De vraag naar onderdelen kan snel wijzigen, bijvoorbeeld doordat ASML extra, of juist minder produceert, maar ook doordat ASML continue zelf innoveert. De ingenieurs bij ASML verbeteren voortdurend het ontwerp van bepaalde onderdelen en bestellen dat bij hun leveranciers.

In deze deelketen van leveranciers aan ASML zitten in zo’n 21 bedrijven. BOA is een kritische schakel in deze keten. ASML bestelt zowel direct bij BOA, als via de twintig andere leveranciers: zij hebben allemaal onderdelen nodig voor hun producten, die bij BOA gemaakt worden. Dat betekent dat als ASML iets verandert, of een onverwachte bestelling doet, er ook twintig andere bedrijven meteen naar BOA bellen voor onderdelen. Dan moet BOA alles uit de kast halen om aan de vraag van de klanten te voldoen.

Zowel BOA als ASML wilden meer inzicht om het productieproces bij BOA, verder te verbeteren en innoveren. Beter toegerust op een instabiele vraag.

De tool bestaat uit een Excel file die op basis van forecasting en simulatie een aantal mogelijke scenario’s doorrekent. De tool houdt daarbij rekening met:

  • De verwachte orders (van bijvoorbeeld ASML)
  • De benodigde arbeidsinzet
  • De aan te houden voorraad van producten die direct geleverd moeten kunnen worden aan klanten van BOA.

Op grond van de scenario’s krijgt BOA een goede indicatie om de productieplanning te kunnen maken.

BOA onderscheidt in het proces twee soorten producten, slow movers en fast movers. Dat zijn in dit geval respectievelijk producten die een lange productietijd vergen (arbeidsintensief) en producten die een korte productietijd vergen.

De tool moet betrouwbaar en flexibel zijn. Met de tool wordt regelmatig een aantal runs uitgevoerd waarin de verwachtingen kunnen worden bijgesteld. Zo kan de tool uitrekenen welke bufferhoogtes nodig zijn van de verschillende  slow movers en fast movers, en wat dat aan arbeidsuren kost, De tool geeft ook inzicht in de volgorde van de te produceren onderdelen: eerst slow movers of juist eerst fast movers en de eventuele capaciteits constraints. Op grond daarvan kunnen er beslissingen genomen worden over de productieplanning.

BOA is tevreden met de eerste resultaten. Om de tool helemaal te implementeren en leidend te maken is uitbreiding nodig. Bijvoorbeeld door het toevoegen van de werkelijke kosten, zodat ook die meegenomen kunnen worden in de optimalisatie van het productieproces.

> Download manual
> Download tool

 

Geef de eerste reactie