ICT & Informatievoorziening

Conversion Factory: Flinke besparing door schrappen regionale distributeur

Door onderdelen rechtstreeks bij de fabriek te bestellen en niet via een regionale distributeur, kan er soms veel geld bespaard worden. Dit is onderzocht voor een project van de Dinalog Conversion Factory waarvoor een beslisondersteunende software in de vorm van een praktische tool is ontwikkeld. De tool is nu voor iedereen beschikbaar.

Bij de start van het project had Care Autoschade meer dan 70 vestigingen door heel de BeNeLux en gebruikte jaarlijks honderdduizenden onderdelen om alle schades te herstellen. Care bestelde deze onderdelen bij lokale dealerbedrijven die op hun beurt de bestellingen plaatsen bij regionale warehouses, waar een zekere voorraad wordt aangehouden. Care Autoschade vroeg zich af welke verbeteringen mogelijk zijn door een herziening van de inkoop- en distributiestructuur van onderdelen. Care liet dit uitwerken in de Dinalog Conversion Factory door de Technische Universiteit Eindhoven.

Kritisch naar het inkoopproces

In de uitgangssituatie bestelden lokale dealerbedrijven ieder afzonderlijk de gewenste onderdelen bij het regionale warehouse. Om de distributielogistiek en inkoopstrategie te toetsen op efficiency en total costs of ownership, wilde Care weten of en wanneer het lonend is om op een andere manier in te kopen om daarmee een inkoop- en een distributievoordeel te realiseren.

Cross-docking, leverage buying en nog meer

De ontwikkelde tool berekent de beste manier waarop onderdelen besteld dienen te worden. Voor sommige productcategorieën bleek een cross-docking faciliteit met behulp van een logistiek dienstverlener het beste te zijn, waardoor een betere service naar de klant en een efficiënter transport mogelijk is. Andere goederen blijken juist beter in bulk te worden ingekocht waardoor significante kosten besparingen via leverage buying gerealiseerd konden worden. Het onderzoek heeft het management team van Care Autoschade inzicht gegeven in de impact en gevolgen van een andere inkoop- en distributiestructuur.

Opschudden leveranciers

Na een kritische blik op dit ingewikkelde huidige inkoopsysteem heeft Care uiteindelijk besloten om het geheel over een andere boeg te gooien. In plaats van vele inkoopstromen te managen zijn ze juist gaan versimpelen. Care werkt nu met zo’n 50 vaste contractpartners intensief samen. De dealers hebben direct inzicht gekregen in alle inkoopgegevens. Door deze transparante manier van werken is er sterke, maar gezonde concurrentie ontstaan. Ook deze manier van inkopen heeft kostenbesparingen als gevolg gehad, maar daarnaast ook een sterke relatie met onze vast leveranciers opgeleverd.

Generieke tool beschikbaar

De softwaremodule die nodig was om te berekenen voor welke onderdelen het loont om upstream te bestellen, is ontwikkeld op basis van onderzoek van de Dinalog Conversion Factory. Deze software is te gebruiken voor alle bedrijven die tevens voor een dergelijk vraagstuk staan. De leveranciersstructuur kan door middel van deze tool geoptimaliseerd worden.

> Download manual

> Download tool

Geef de eerste reactie