Service Logistiek

Conversion Factory: Schetsontwerp voor platform goederenvervoer per spoor (Portbase)

In samenwerking met de Dinalog Conversion Factory is er door Portbase een eerste blauwdruk gemaakt voor een web-based logistiek service platform voor goederenvervoer per spoor. De blauwdruk is veelbelovend en zou het voor klanten van Portbase veel makkelijker moeten maken om over te stappen van vervoer over de weg naar vervoer per spoor. Portbase bezint zich nu op de volgende stappen voor de achterlandstrategie, waar spoor een belangrijk onderdeel van is.

Het belang van de overstap van vervoer op de weg naar vervoer over het spoor is helder: minder CO2 , minder congestie en kostenbesparend. Maar om je vracht per spoor te vervoeren is een hoop organisatie nodig, terwijl een belletje naar je logistiek dienstverlener volstaat om het per vrachtwagen te laten vervoeren.

Doel van het platform is om voor verladers en logistiek dienstverleners die goederen per spoor willen vervoeren, snel en overzichtelijk in kaart te brengen wat de mogelijkheden zijn. Op die manier kunnen levertijden worden geoptimaliseerd en kosten geminimaliseerd.

Als het platform geïmplementeerd is moet het uiteindelijk fungeren als een ‘informatiemakelaar’ die zich richt op het uitwisselen en ontsluiten van data die bedrijven kunnen gebruiken om hun logistieke proces in te richten. Voor het samenstellen van dit proces koppelt de toekomstige dienst bestaande logistieke data, zoals een volledige lijst van logistieke spoorwegdiensten, een overzicht van de business processen in het goederenvervoer per spoor, en de partijen die betrokken zijn bij deze processen aan elkaar.

Bedrijven vullen de voor hun relevante gegevens in en na selectie en betaling krijgt de klant een uitgebreid overzicht van de mogelijkheden waarop het proces ingericht zou kunnen worden. Portbase beschrijft de dienst als een ‘Expedia.nl’ voor het goederenvervoer per spoor. Marten van der Velde van Portbase: “Zelf gebruiken we de data die ontsloten worden nooit commercieel, maar onze klanten kunnen dit natuurlijk wel doen. Dit project met de Dinalog Conversion Factory was erop gericht om een architectuur te ontwikkelen die heel flexibel is in het combineren van functies die commerciële partijen mogelijk nodig hebben.”

Het ontwerp van het platform is gebaseerd op onderzoek van PhD studenten van de technische universiteit Eindhoven wat is uitgevoerd in opdracht van de Dinalog Conversion Factory.

> Download manual

> Download blueprint

Geef de eerste reactie