ICT & Informatievoorziening

Conversion Factory: Nieuw rekenmodel vermindert voorraadkosten staalhandel tot 30 procent

INAD heeft, in samenwerking met de Dinalog Conversion Factory, oplossingen gevonden om de voorraadkosten van staalhandelaren sterk te verlagen. Niet alleen zijn oplossingen gevonden om de voorraad bij één staalhandelaren te optimaliseren, maar ook om de voorraad van verschillende staalhandelaren te verlagen door voorraad pooling.

Bij voorraad pooling kan een staalhandelaar besluiten niet alle artikelen zelf op voorraad te houden, maar de incourante items (de zogenaamde bleeders) in te kopen bij een concurrent als daar vraag naar is. De software van INAD ondersteunt dit op een intelligente manier. Zo heeft een handelaar de mogelijkheid een compleet assortiment te voeren, zonder zelf alles op voorraad te houden. Door ‘bleeders’ te poolen kan het voor een andere handelaar juist aantrekkelijk worden dit artikel wel op voorraad te houden. Een win-win situatie voor alle betrokken partijen.

Staalhandel vermindert voorraad en verlaagt kosten
Staalhandelaren verdienen hun geld met het verhandelen van staalproducten en willen een zo breed mogelijk assortiment aan kunnen bieden. Maar moeten ze daarvoor ook altijd alle producten in grote hoeveelheden in hun magazijn op voorraad hebben? Nee, bleek uit onderzoek van Dinalog’s Conversion Factory.

Om nooit nee te hoeven verkopen, houden staalhandelaren ook van incourante items voorraad aan. Vanuit de gedachte: ‘Je weet maar nooit, in een leuke order kan net een artikel zitten dat incourant is en als je dan niet direct compleet kunt leveren, mis je een order’ is het voorraadbeheer duurder dan wellicht nodig. Dat moet efficiënter kunnen, dacht softwarebedrijf INAD, dat software levert voor het verwerken van klantenorders in onder andere de staalhandel.

Onberekenbare markt
Over het optimaliseren van voorraden zijn boekenkasten volgeschreven sinds het begin van het industriële tijdperk. Maar elke voorraad heeft zijn eigen kenmerken. Voor de staalhandel geldt dat naar lang niet alle pakweg 5000 items eenzelfde vraag is. In deze onberekenbare markt moeten alle producten echter wel direct geleverd kunnen worden, in soms ineens serieuze hoeveelheden. INAD wilde weten of ze de handel kon helpen met software voor beter voorraadbeheer.

Lasten verdelen
Een dergelijke vraag kon goed worden uitgevoerd in het kader van Dinalog’s Conversion Factory, waarin het MKB wordt gestimuleerd gebruik te maken van wetenschappelijke kennis. Op verzoek van INAD hebben logistieke professionals van de Technische Universiteit Eindhoven onderzocht hoe voorraad pooling kan worden gerealiseerd.

Beter voorraadbeheer
Tijdens het onderzoek bleek echter dat de huidige manier van voorraadbeheer nog lang niet optimaal was. Een eventuele samenwerking zou dan al op de verkeerde basis beginnen. Daarom heeft de eerste onderzoeker gewerkt aan een systeem om de voorraden van staalhandelaren beter te beheren.

Optimale voorraad
In het project is onderzocht wat de optimale voorraad was, ervan uitgaand dat in geval dat een order niet compleet uit voorraad kon worden geleverd extra kosten moeten worden gemaakt om het ontbrekende artikel snel even bij een collega in te kopen, wat vaak het geval is in de staalhandel. De vraag is zo onregelmatig dat een handelaar soms juist voorraad voor een heel jaar aanhoudt. Ook gebeurt het andersom, dat hij de gok waagt en te weinig voorraad aanhoudt. In het eerste geval moet hij de voorraad veel te lang opslaan, in het tweede moet hij extra kosten maken hetgeen in de zeer competitieve staalmarkt al gauw uitdraait op een verliespost. Maar een concurrent toe te laten bij die klant kost waarschijnlijk nog meer geld!

Fors lagere voorraadkosten
De resultaten van het onderzoek naar een beter voorraadbeheer waren boven verwachting. In dit eerste project werd met hulp van speciale software die is gebaseerd op een proefschrift dat al ‘op de plank lag’ een optimaal voorraadbeleid ingevoerd en getoetst bij drie middelgrote pilotbedrijven. Dat levert het staalhandelaar direct 20 tot 30 procent lagere voorraadkosten op waarbij tevens de investering in voorraad fors (20 – 40 procent) kan worden afgebouwd.

Vervolg: mogelijke samenwerking concurrenten
De winst die geboekt kon worden met beter voorraadbeheer bij staalhandelaren bleek pas het begin. Een vervolgproject toonde aan hoe er met goede software ‘samenwerking’ kan komen tussen handelaren doordat handelaren rationeel nagaan of ze zelf alle artikelen op voorraad willen houden of artikelen inkopen bij een collega als dat nodig is. Dit kan resulteren in het feit dat een handelaar minder artikelen op voorraad houdt en dat een andere handelaar zich specialiseert in het ‘poolen’ van incourante voorraad. Uit een pilot bleek dat door voorraadpooling een staalhandelaar bovendien nog 50.000 euro of meer besparen. INAD is hard bezig deze concepten in te voeren en uit te bouwen richting onder andere ook het transport van materiaal waardoor er een lagere druk op het milieu ontstaat.

Een heel interessant concept dus. De uitdaging is dit te laten landen in een hoogst competitieve markt.

> Download manual

> Download tool

Geef de eerste reactie