Internationale samenwerking

China Blog 3 – Chongqing Technology & Business University​

woensdag 1 maart

Chongqing heeft een university town, dat 30 kilometer buiten de stad ligt. Daar zitten 20 universiteiten bij elkaar op een campus van 200.000 studenten. Chongqing Technology & Business University (CTBU) is daar gelukkig niet een van. Zij zitten gewoon in de stad met drie verschillende campussen. Wij gaan op bezoek bij de School of Business Planning, maar daarover later meer.

In China is er een vrij strikte indeling van studies op nationaal, provinciaal en lokaal niveau. Je kunt bepaalde onderwerpen studeren (business administration, law, economics of Marxist theory) en andere onderwerpen niet. Logistiek is niet een zelfstandige studierichting, maar valt bij de meeste universiteiten onder business administration.

Universiteiten bestaan meestal uit scholen of faculteiten, research centers en study labs. CTBU heeft 22 scholen, maar daaronder zitten een school voor management, een school voor accounting, een school voor finance, en een school voor business planning. Deze laatste school is een beetje een bijzonder geval, want business planning is geen officiële studierichting van het ministerie van onderwijs. CTBU heeft toch deze school, omdat zij als instituut voortgekomen zijn uit het ministerie van handel (commerce), en daar bestond dit onderwerp wel. Na de fusie is het hele pakket van opleidingen door de nationale overheid goedgekeurd, en daarmee is, waarschijnlijk eenmalig, deze naam geformaliseerd, maar wel op lokaal niveau (wat in Chongqing weer gelijk staat met provinciaal niveau – om het eenvoudig te houden).

CTBU werkt al lang samen met de Hogeschool Windesheim in Zwolle. Jaarlijks wisselen de beide instellingen studenten en docenten uit. Bij Windesheim is dat onder andere onderdeel van een minor Doing Business in China.
We leggen uit dat we met Chinese partijen een Living Lab willen stichten. Aan de Chinese kant van de tafel ontstaat wat discussie over deze term, en de mogelijke Chinese vertaling ervan. “Real life, practical research” proberen wij. Ah ja, dat snappen ze wel. Maar wat daar nu zo bijzonder aan is? Vooral uitwisseling van docenten en ook van young professionals vinden onze gesprekspartners interessant. Ook het betrekken van jonge, gepromoveerde, onderzoekers en docenten in Europese projecten zou erg aantrekkelijk kunnen zijn. Er zijn heel veel relaties met bedrijven, veelal via oud-studenten.

We sluiten het gesprek af met een discussie over e-commerce. Dat is een booming topic, waar diverse professoren mee bezig zijn. Wij lopen de Nederlandse problemen af (thuisbelevering of last mile, douanetoezicht), maar de problemen in China liggen anders. Er loopt een groot project over e-commerce in rurale gebieden, waarmee boeren in staat worden gesteld om hun producten in de steden af te zetten. Dit project is een initiatief van CTBU, maar wordt nu als voorbeeld gesteld in het hele land. Verder is koopgedrag met betrekking tot e-commerce een onderzoeksthema waar CTBU graag mee aan de gang wil.
Ook tijdens de afsluitende lunch wordt nog eens herhaald dat CTBU heel graag wil samenwerken met Nederlandse kennisinstellingen. Wij denken ook dat daar verschillende interessante mogelijkheden voor zijn.

 

Geef de eerste reactie