Internationale samenwerking

China Blog 7 – Shanghai Customs College

De Chinese douane heeft een eigen opleidingsinstituut in Shanghai: het Shanghai Customs College. Dit is een school met zo’n 2000 leerlingen, wat klein is voor Chinese begrippen. Deze leerlingen volgen een undergraduate en graduate programma gericht op een carrière bij de Chinese douane. Daarnaast komen er ook jaarlijks 6000 douaneambtenaren langs voor langere of kortere cursussen.

Nu wij in Nederland ook een vaste opleidingsinfrastructuur beginnen te krijgen voor voor customs and supply chain compliance met de Master in Rotterdam en een Minor/Bachelor programma bij Fontys in Venlo, ligt het onderzoeken van verdere samenwerking voor de hand. Daarom is er al contact tussen het Shanghai Customs College en de Nederlandse douane gelegd (de president van het College is volgende week in Nederland). Wij waren dan ook meer dan welkom om het EP-Nuffic-Dinalog Living Lab idee uit te komen leggen.

De gedachtegang achter het Living Lab begrepen ze meteen, omdat het College op dit moment ook bezig is om een aanpak te ontwikkelen voor een combinatie van onderwijs en onderzoek op het terrein van e-commerce. Daarbij kiest het College voor een multidisciplinaire benadering vanuit kennisgebieden, en wordt – en dat is wel vrij bijzonder – samengewerkt met experts uit het bedrijfsleven. Dit nieuwe onderwijsmodel, dat goed werkt om de continue ontwikkeling in e-commerce bij te houden, is wellicht ook geschikt om de rest van het onderwijsprogramma van het College mee te hervormen.

Dus hebben we nog een tijdje gediscussieerd over wat e-commerce nu precies is. Bij de Chinese douane geldt er een vrij nauwe definitie van cross-border e-commerce, die de stroom e-commerce goederen beschrijft die niet via het post- of express-systeem het land binnenkomen. Dit is nu nog een vrij kleine stroom in vergelijking met express en post, maar wel een vrij ongrijpbare stroom, en daarom heeft men in feite dezelfde problemen als wij in Europa: grote hoeveelheden aangiften, die een relatief hoge inzet vragen van douanemiddelen. De Chinese douane vraagt formeel om drie commerciële documenten (order, factuur en paklijst), als bijlagen bij de aangifte. Daarmee is alle relevante informatie wel beschikbaar, maar om dat allemaal te analyseren vraagt ook weer veel inspanning, zelfs als de data allemaal klopt.

In Nederland zijn we een project aan het ontwikkelen waarin de samenwerking tussen douane en bedrijfsleven centraal staat in het verzamelen, maar ook in het analyseren van data in de keten. Dit is mogelijk de stap vooruit die nodig is om de e-commercestromen het hoofd te bieden. Het Shanghai Customs College is erg geïnteresseerd om hierin mee te kijken. Daarmee is één onderzoeksstream van het Living Lab eigenlijk al zo goed als ingevuld.

Geef de eerste reactie