Duurzaamheid

Circulaire economie: dankzij logistiek van pilots naar grootschalige initiatieven

In de afgelopen jaren is er veel werk verzet als het gaat om de transitie naar een circulaire economie. Er is onderzoek gedaan en zijn er pilots geïnitieerd. Het aantal organisaties dat zijn bedrijfsvoering omvormt om hun circulaire ambities te realiseren, groeit.

Maar… is het genoeg? Gaat het snel genoeg? Blijven we niet te veel in pilots hangen? Om de transitie ook echt vaartte geven is verbinding cruciaal. Bij uitstek de rol van de logistiek? De logistieke sector en de logistieke functie kunnen de transitie een impuls geven: “Logistiek beweegt de circulaire economie.”

Voor zowel handels- en productiebedrijven zelf als de logistieke sector biedt deze transitie grote kansen. Eén van de vragen hierbij is wie de verbindende én regisserende rol partij in een keten oppakt. Welke rol speelt de functie logistiek binnen de circulaire economie en kan deze als drijvende kracht dienen? En wat vraagt de maatschappij van de logistiek?

Dit was het onderwerp van de vierde Werkconferentie Logistiek beweegt de Circulaire Economie, die op donderdag 4 november 2021 plaatsvond. In de conferentie bogen circulaire en logistieke ondernemers, wetenschappers en beleidsmakers zich over de hierboven genoemde, urgente vragen. Naast een korte plenaire introductie gebeurde dit vooral in acht workshops aan de hand van even zo veel concrete praktijkcases.

Het verslag van de Werkconferentie vind u hier.

Daarom: tijd voor actie!

TKI Dinalog en het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat hechten een groot belang aan de doelstelling om Nederland circulair te maken. Neem contact op met ons om te weten wat TKI Dinalog en haar partners, waaronder Het Groene Brein, Transactieland en EvoFenedex, nog meer doen om de circulaire economie te bevorderen.

2022 Is het eerste lustrumjaar van de Werkconferentie Logistiek beweegt de Circulaire Economie. Er (weer) bij zijn? Houd onze website in de gaten of neem een abonnement op onze nieuwsbrief.

Geef de eerste reactie