Cross Chain Collaboration Center (4C)

Congres bouwlogistiek inspireert gemeenten en opdrachtnemers

Het congres Bouwlogistiek ‘Zicht op de stad’ in Tilburg toont dinsdag 11 februari 2020 niet alleen mogelijkheden maar stimuleert ook nieuwe samenwerkingsverbanden. De stikstofcrisis geeft pogingen van vooruitstrevende bouwers en gemeenten om bouwverkeer te verduurzamen een nieuwe dimensie.

Schrijf hier kosteloos in voor het congres Bouwlogistiek.

Alleen al in Amsterdam moeten de komende vijf jaar 200.000 woningen worden gebouwd, 850 bruggen worden gerenoveerd en 200 kilometer aan kade worden vervangen. “Die werkzaamheden gaan met heel veel transport van materialen en mensen gepaard”, verzekert beleidsmedewerker Arjan Walinga van Bouwend Nederland. “De recente stikstofcrisis heeft de noodzaak om die bouwlogistiek slimmer en schoner te maken vergroot. Net als Bouwend Nederland zijn gemeenten als Amsterdam en zeker ook Rotterdam daar al jaren mee bezig, bijvoorbeeld door de ‘Green Deal Zero Emissie Stad’ en de ‘Green Deal Bouwlogistiek’ te ondertekenen.”

Bouwhubs
Als opdrachtgever van infrastructurele werken, kan de gemeente Rotterdam bedrijven volgens ‘Coördinator Goederenvervoer’ Jan Robbert Albrechts stimuleren om de overlast en uitstoot van het bouwverkeer te minimaliseren, waarmee de werkzaamheden gepaard gaan. “Gebruikmakend van de EMVI-methode, gunnen we dergelijke projecten aan bouwers die kunnen aantonen dat de bouwlogistiek zo efficiënt en schoon mogelijk plaatsvindt. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van elektrisch materieel of van bouwhubs.”

Bij de 18.000 woningen die tot 2022 in Rotterdam moeten worden gebouwd, is het volgens Albrechts vooralsnog een stuk lastiger om te sturen op bouwverkeer dat zo min mogelijk afbreuk doet aan “een bereikbare en energiezuinige stad, met schone lucht en een fijne leefomgeving voor alle Rotterdammers. De Omgevingsvergunning zou een instrument kunnen zijn, maar daar is wettelijk kader voor nodig.”

Vanuit het Stappenplan Zero Emissie Stadslogistiek werkt Rotterdam volgens Albrechts aan de invoering van een zero emissiezone voor stadslogistiek. “De volgende stap uit dit plan is het ondertekenen van een convenant met de logistieke sector, waarin onder andere concrete afspraken komen over de omvang van de zone en acties die de gemeente en logistieke partijen moeten nemen om de invoering hiervan haalbaar te maken.”

Subsidieregeling
Tijdens een workshop op het congres Bouwlogistiek ‘Zicht op de stad’, op dinsdag 11 februari, zal Albrechts daarom onder andere inzoomen om de subsidieregeling waarmee Rotterdam het vervoer van en naar bouwplaatsen binnen de ruit van Rotterdam efficiënter en schoner wil maken. “Aannemers komen in aanmerking voor de subsidie als zij minimaal honderd ritten voor het vervoeren van bouwmaterialen en materieel kunnen besparen.”

Walinga roemt dergelijke initiatieven, zoals hij ook enthousiast is over innovatieve bouwbedrijven en projecten die laten zien dat er met een slimmere en schonere bouwlogistiek ook veel (faal)kosten kunnen worden bespaard. “Het mooiste voorbeeld daarvan is misschien wel het European Patent Office (EPO) in Rijswijk. Mede door de extreem kleine bouwplot, maakte bouwbedrijf J.P. van Eesteren van de nood een deugd: ondersteund door het BIM-model, werden prefab-modules ontwikkeld die kant-en-klaar zijn aangeleverd en op locatie zijn geassembleerd. Een geavanceerd ticketingsysteem zorgde voor een soepele doorvoer van het bouwverkeer, dat met tientallen procenten kon worden gereduceerd.”

Nieuwe samenwerkingen
Onderzoek van het Platform Logistiek in de Bouw, een initiatief van TLN, Bouwend Nederland, Hogeschool Rotterdam, Hogeschool Utrecht, TU Delft, Connekt, Rijkswaterstaat, gemeente Rotterdam en TNO, heeft volgens Walinga aangetoond dat het aantal ritten naar bouwplaatsen met 40% afneemt als transportstromen worden gecombineerd. Door gebruik te maken van bouwhubs, kan de CO2-uitstoot bovendien met 30% worden gereduceerd. Last but not least vermindert een slimmere en schonere bouwlogistiek de verspilling van materialen, terwijl de productiviteit juist fors omhoog gaat. Walinga: “Er is al veel mogelijk en er gebeurt al heel veel, maar nog te ad-hoc en te onsamenhangend. Ik hoop dat het symposium op 11 februari met workshops als ‘Bouwlogistiek en de samenwerking met de overheid’, ‘Logistiek, data en BIM 4D’ en ‘Efficiëntie in retourstromen’ niet alleen niet alleen heel veel informatie en inspiratie genereert, maar ook tot nieuwe samenwerkingen tussen gemeentelijke organisaties, opdrachtgevers en bouwbedrijven leidt.”

Geef de eerste reactie