ICT & Informatievoorziening

Conversion factory: Van Den Bosch Transport en Big Data

Kun je met ‘big data’ de toekomst voorspellen? ‘Forecasting is de opstap naar een nieuwe manier van samenwerken’

Kun je met ‘big data’ de toekomst voorspellen? Industrial Engineer Simge Kaplan onderzocht het voor Van den Bosch Transporten. Ze ontwikkelde een praktische forecastingtool waarmee de logistiek dienstverlener meer inzicht krijgt in het te verwachten afnamepatroon en de gevolgen daarvan voor de organisatie. Operationeel directeur Marcel Wouterse is verrast: “De tool levert bruikbare prognoses en interessante gespreksstof op. Het is de opstap naar een nieuwe manier van samenwerken met onze klanten.”

In een wereld die steeds complexer en concurrerender wordt wil Van den Bosch Transporten voorop blijven lopen. Dat vraagt om een vernieuwende manier van werken, waarbij ICT een sleutelrol vervult. ICT-innovaties bieden logistiek dienstverleners nieuwe mogelijkheden en kansen. Zo kan het proactief delen van data leiden tot meer inzicht in de logistieke processen van de klant. Deze ontwikkeling wordt ook wel Supply Chain Visibility genoemd. Het is één van de focusgebieden waarop steeds meer logistiek dienstverleners zich begeven. Het uitgangspunt is dat digitalisering van de keten leidt tot een efficiëntere en transparantere manier van samenwerken.

Digitaliseringsslag

Waar vervoerders en verladers in de ‘downstream’ al veel gebruikmaken van hightech-systemen om data te delen, is het nog geen gemeengoed in de ‘upstream’ van de keten. “Het is niet eenvoudig en zeker niet goedkoop om de huidige systemen met elkaar te laten communiceren”, legt Marcel Wouterse uit. “Maar naarmate de techniek toegankelijker en betaalbaarder wordt, groeien de mogelijkheden.”

Volgens Wouterse zullen logistiek dienstverleners in de upstream dan ook in rap tempo een digitaliseringsslag maken. “Het past bij het verwachtingspatroon van onze klanten dat gericht is op goedkopere, snellere en betere dienstverlening. Dankzij het delen van waardevolle informatie kunnen zowel verlader als vervoerder anticiperen op de toekomst, met een betere planning, meer efficiency en kostenbesparingen als gevolg.”

Verschuiving

Een goede manier om meer zicht te krijgen op de ontwikkelingen binnen een supply chain is het toepassen van forecastingmethodes. “We waren benieuwd in hoeverre forecasting binnen onze onderneming toegepast kan worden”, blikt Wouterse terug. “Kunnen orderpatronen überhaupt voorspeld worden? En kunnen we deze informatie gebruiken om onze processen te verbeteren en slimmer samen te werken met onze klanten?” Hij refereert aan het S&OP Maturity Model van onderzoeksbureau Gartner. Dit model visualiseert de verschillende niveaus van samenwerking tussen leverancier en klant. Er worden vier niveaus onderscheiden: reageren, anticiperen, samenwerken en regisseren. “We willen onderzoeken of we een verschuiving op gang kunnen brengen van reageren/anticiperen naar anticiperen/samenwerken.”

Conversion Factory

Om de toepasbaarheid van forecasting te onderzoeken zocht Van den Bosch Transporten de samenwerking op met de Technische Universiteit Eindhoven en Dinalog. De kennisinstellingen hebben hun krachten gebundeld binnen de Conversion Factory. Dit samenwerkingsverband is gericht op het begeleiden van een nieuwe generatie logistieke professionals. Van den Bosch Transporten participeerde in dit project en ging een samenwerking aan met Industrial Engineer Simge Kaplan. Als onderdeel van haar Professional Doctorate in Engineering heeft Kaplan de mogelijkheden voor het implementeren van forecasting binnen Van den Bosch Transporten onderzocht. “Dat was geen makkelijke taak”, weet Kaplan. “Vervoerders van bulkgoederen hebben vaak weinig zicht op de klantzijde van de supply chain. Dat maakt het opleveren van goede prognoses complex. Het frequent en proactief uitwisselen van data tussen klant en leverancier is de eerste stap om meer inzicht te krijgen in de logistieke processen. Deze informatie kan Van den Bosch Transporten vervolgens gebruiken om haar organisatie en planning slimmer in te richten.”

Besluitvorming

In een periode van negen maanden zijn Kaplan en Van den Bosch Transporten er samen in geslaagd een forecastingtool te ontwikkelen die de te verwachten orders op verschillende niveaus binnen de organisatie voorspelt. Om dit mogelijk te maken verzamelde Kaplan alle beschikbare data, zoals de ordergegevens, productgroepen, laadeenheden, laad- & loslocaties en de factoren die invloed hebben op de vraag. Vervolgens werden de parameters en gewichten van de gekozen factoren bepaald en is uitvoerig onderzoek gedaan naar modellen voor het berekenen van de vraag. Als output levert de tool een prognose van het orderpatroon op verschillende niveaus binnen de organisatie. Zo kan de tool een voorspelling van alle orders tonen, maar ook inzoomen op een specifieke vervoersstroom. Deze informatie is voor Van den Bosch Transporten van grote meerwaarde bij het nemen van operationele beslissingen, afgestemd op het te verwachten afnamepatroon.

Patronen

De forecastingtool is uitvoerig getest en zowel Kaplan als Van den Bosch Transporten zijn tevreden met de resultaten. “We zijn enorm verrast”, benadrukt Marcel Wouterse. “Er bestaat veel scepsis over de betrouwbaarheid van forecastingtools en in sommige gevallen is het simpelweg niet mogelijk. Toch besloten we deze mogelijkheid te onderzoeken en wat blijkt: forecasting is wel degelijk mogelijk binnen onze organisatie. De orders zijn prima voorspelbaar. Door eenvoudige patronen te herkennen kunnen we onze organisatie efficiënter inrichten en hebben we de eerste besparingen te pakken.”

De uitkomst van de tool ondersteunt Van den Bosch Transporten bovendien bij het nemen van operationele beslissingen. “Denk aan vraagstukken als: Is er een noodzaak om te investeren in meer trucks? Zijn er voldoende chauffeurs beschikbaar? Is er een behoefte aan extra capaciteit van subcontractors? Meer kennis van het toekomstige afnamepatroon brengt grote efficiency- en kostenvoordelen met zich mee.”

Inspiratiebron

Hoewel de voorspellingen nu al veelbelovend zijn kan Van den Bosch Transporten volgens Kaplan nog betere resultaten behalen door klanten intensief bij het forecastingproces te betrekken. “Informatie vanuit de klantzijde kan gebruikt worden om de tool verder te verbeteren en nog betere voorspellingen te genereren. Wanneer klanten net als Van den Bosch hun forecasting willen verbeteren en bereid zijn hier tijd in te investeren kan deze tool de opstap zijn naar een nieuwe en efficiënte manier van samenwerken.” Wouterse beaamt deze gedachtegang: “De tool levert interessante gesprekstof op. Door met onze klanten te praten over toekomstige orders zal de betrouwbaarheid van de tool alleen maar verder toenemen. Het is een nieuwe stap richting het creëren van meer supply chain visibility. We willen onze klanten inspireren en stimuleren om actief te participeren in deze vernieuwende manier van samenwerken.”

Quotes:

‘Logistiek dienstverleners zullen in rap tempo een digitaliseringsslag maken’

‘Door eenvoudige patronen te herkennen kunnen we onze organisatie efficiënter inrichten’

‘Meer kennis van het afnamepatroon brengt grote efficiency- en kostenvoordelen met zich mee’

‘De forecastingtool levert interessante gespreksstof op’

> Downloaden Manual
> Downloaden Tool

Geef de eerste reactie