ICT & Informatievoorziening

Conversion Factory: Dashboard voor logistiek kritische processen

In een oogopslag de status van alles schakels in de supply chain observeren en evalueren. Met deze vraag gingen de Dinalog Conversion Factory en 4PL dienstverlener OneLogistics aan de slag. Het resultaat: een bruikbare- en betrouwbare tool voor realtime SWOT analyses voor alle partijen in het logistieke proces.

OneLogistics is een dienstverlener die richt zich op het verbinden van meerdere supply chains en logistieke bedrijven met als doel de zichtbaarheid en de beheersing van de supply chain te verbeteren. Daarbij ligt de focus op high-end producten (zoals bij farmacie, defensie, nano-technologie en aerospace) waarvan de logistieke processen zeer kritisch zijn. Voor deze producten is de kwaliteit van het logistieke proces zeer belangrijk. Een dashboard waarin de keten zichtbaar wordt en gestuurd kan worden op key performance indicators is daarbij essentieel.

Het dashboard, dat binnen de Dinalog Conversion Factory ontwikkeld is, geeft alle key performance indicators (KPI’s) weer betreffende de verschillende schakels in het logistieke proces, inclusief de verschillende rollen en sterktes en zwaktes. Bovendien wordt ook de performance gemeten per schakel als ook van de supply chain als geheel. Essentieel hierin is dat er voor alle partijen in de keten dezelfde KPI’s gelden waardoor alle betrokken partijen in de keten precies weten wat er van hen wordt verwacht.

De tool heeft als uitgangspunt dat alle stappen in het proces kloppen en optimaal op elkaar zijn afgestemd, waardoor integrale ketenregie mogelijk is. De tool geeft daarmee inzicht in de prestatie van de keten als geheel en van schakels in het bijzonder, wat mogelijkheden biedt tot hogere kwaliteit van levering en toelevering. Daardoor wordt het mogelijk te anticiperen op verstoringen of afwijkingen in afgesproken performance.

Anders gezegd: de achtereenvolgende processen moeten zo soepel mogelijk in elkaar overlopen. Deze overloop van de ene in de andere schakel is cruciaal en wordt ook wel de ‘handshake’ genoemd. De tool observeert en meet (middels de gestelde KPI’s) wanneer schakels niet succesvol in elkaar grijpen waarna er direct actie ondernomen kan worden door de betreffende partij in de keten.

In het onderzoek van de conversion factory zijn alle relaties tussen de verschillende schakels in de logistieke keten uitgebreid geanalyseerd. Het dashboard is opgedeeld in vijf verschillende bouwstenen/meetfactoren, te weten: verpakkingen, opslag, naleving van handelsvoorschriften, vervoer en douane & compliance. Iedere bouwsteen is weer opgedeeld in diverse dimensies, welke weer gelinkt zijn aan dimensies binnen een andere bouwsteen. Zo kan de klant het optimale resultaat behalen door kritisch te kijken naar hun opgestelde KPI’s en actie te ondernemen wanneer er problemen ontstaan, aangeduid op het dashboard. Het ontwikkelde dashboard draagt daardoor bij aan een betere beheersing van de supply chain.

Ton van den Oetelaar van OneLogistics: “Onelogistics streeft naar eenvoud in complexe logistieke processen. Onderdeel daarvan zijn de building blocks. Met dank aan de Dinalog Conversion Factory, zijn we nu in staat de building blocks te meten als geheel, strategisch, maar ook individueel op operationeel niveau. Het ontwikkelde dashboard past perfect bij onze doelstelling: eenvoud in combinatie met performance logistics”.

> Download manual

> Download tool

Geef de eerste reactie