ICT & Informatievoorziening

Conversion Factory: Inzetten op innovatie bij Jan de Rijk

“We weten nu veel beter waar we nog op moeten inzetten als het aankomt op innovatie”.

Innoveren zit bij Jan de Rijk in het bloed. Deze grote logistieke dienstverlener is altijd op zoek naar mogelijkheden om nog efficiënter (samen) te werken. Om beter inzicht te krijgen in deze kansen lijkt data de sleutel te zijn. In geen enkele tak van sport is er zoveel data te verzamelen als in de logistiek. De uitdaging is om de juiste data aan elkaar te koppelen, een waarde mee te geven en zo tot nieuwe inzichten te komen. Hier lag exact de uitdaging van het Conversion Factory project bij Jan de Rijk.

Jan de Rijk is een groot bedrijf met een groot aantal logistieke specialisaties. Om nieuwe kansen te zien wil je als management eerst inzicht in hoe de verschillende specialisaties nu scoren. Om iets te kunnen vergelijken is het nodig om als organisaties een aantal vaste KPI’s te bepalen. KPI staat voor Key Performance Indicatoren. De Conversion Factory trainee is gestart met een grondig onderzoek hiernaar. Ze heeft door middel van desk- en field-research onderzocht welke KPI’s voor ons interessant zijn. Deze werden zorgvuldig afgestemd met alle betrokkenen in het bedrijf.

Als volgende stap werd een grondige inventarisatie gemaakt van de beschikbare data. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de beladingsgraad van de vrachtwagens. Zijn deze gegevens voor alle verschillende specialismen beschikbaar, betrouwbaar en te valideren? De kwaliteit van de gegevens moet overal hetzelfde zijn om ze in te kunnen zetten als KPI. Zodra alle gegevens beschikbaar zijn wordt het belangrijk om hier een normatieve waarde voor te ontwikkelen. Je kunt je voorstellen dat, als je het bijvoorbeeld over beladingsgraad hebt, 50% niet betekent dat je een 5, en dus onvoldoende scoort. De objectieve percentages moeten zichtbaar zijn, maar de normatieve waarde die we daaraan verbinden hangt af van de verbeteringsmogelijkheden die we zien.

Nadat alle data overeenkwamen en van een objectieve waarde konden worden voorzien werd het tijd om een dashboard te ontwikkelen. De technische koppeling moest plaatsvinden om zo realtime inzicht te krijgen in het KPI dashboard. Voor het management is deze tool een perfect middel om kansen en mogelijkheden te zien om verder te ontwikkelen. We weten nu veel beter waar we nog op moeten inzetten als het aankomt op innovatie. Maar ik kan me ook voorstellen dat we in de toekomst ook op basis van deze data ook aan forecasting kunnen gaan doen. We zijn nog niet zover, maar we zijn nu wel op de juiste weg.

> Download manual

Geef de eerste reactie