ICT & Informatievoorziening

Conversion factory: een nieuwe manier van software ontwikkelen voor Portbase

Voor een optimale werking van een logistiek systeem is slimme informatie-uitwisseling essentieel. Portbase, dat is opgericht om havenkennis en ICT-knowhow te combineren, levert ruim 40 verschillende maatwerk diensten die dit mogelijk maken.

Om de producten meer toekomstproof te maken heeft de organisatie een strategische verandering ingezet richting een modulair productportfolio. Daarbij is de hulp ingeroepen van de Dinalog Conversion Factory.

Post-master studente Elena Tufan werkte hiervoor met een bestaand framework dat ontwikkeld is door de TU/Eindhoven. In haar onderzoek heeft ze een structuur ontworpen voor een catalogus, waarin modulair Portbase producten staan. Deze catalogus kan door business ontwerpers en ontwikkelaars worden ingezet om sneller en betere deeloplossingen te ontwerpen, te bouwen en aan te bieden.

Deze nieuwe manier van werken vergt nogal een omslag van Portbase. Innovatiemanager Marten van der Velde (Portbase) heeft er echter alle vertrouwen in dat dit een slimme strategische zet is voor Portbase en de community: “technologie heeft de markt veranderd en vraagt ons om een nieuwe manier van werken. We kunnen hiermee sneller business modellen uitwerken, diensten samenstellen, ontwikkelen en zo (kosten-) efficiënter werken en tegelijkertijd samen met onze klanten onze producten verder door ontwikkelen. Dit is de toekomst”.

De catalogus wordt de komende jaren verder gevuld binnen Portbase. Marten van der Velde vervolgt: “Het is nog veel werk om de huidige producten om te zetten in modulaire oplossingen. Nieuwe projecten worden voortaan samen met de opdrachtgevers op deze manier ontwikkeld. Daarnaast werkt er een team dedicated aan de overgang naar modulaire services. De catalogus en bijbehorende manual van Elena zijn hiervoor een absolute must geweest”.

De Conversion Factory van Dinalog heeft als doel om kennis uit proefschriften, onderzoeken en afstudeeropdrachten om te zetten in overdraagbare producten en diensten voor de sector.

“Portbase is opgericht door Port of Rotterdam en Port of Amsterdam en verbindt alle partijen in de logistieke ketens van de Nederlandse havens. Via het Port Community System kan iedereen tegen lagere kosten, efficiënter werken.

Download manual Geef de eerste reactie