Duurzaamheid

Corona-update!

Het bureau van Dinalog is in Noord Brabant, en valt onder de verscherpte Brabantse maatregelen. Ons kantoor is daarom zeker de komende twee weken onbemand. Iedereen is natuurlijk wel per email en telefonisch bereikbaar en wij zullen waar mogelijk kennis blijven delen.

We hopen dat deze situatie niet lang duurt, maar voor nu is het even niet anders. Als de situatie verandert zullen we daar weer met jullie over communiceren.

Het is natuurlijk niet te ontkennen dat er in de logistiek sector de komende tijd op een andere manier gewerkt zal worden. Wij wensen daarom alle bedrijven die hard werken aan het faciliteren van onze dagelijkse behoeften heel veel sterkte en gezondheid toe in deze turbulente tijd.

Hier onder volgt een bericht voor alle projectleiders en andere betrokken partijen in onze innovatieprojecten;

Wij begrijpen dat projectleiders en je projectpartners, vanwege de ontwikkelingen rondom het Coronavirus, mogelijk tegen knelpunten aanlopen in de door ons gefinancierde projecten. Wat voor knelpunten dit zijn is nu nog niet goed te overzien. We gaan ervan uit dat jullie daar, in het overgrote deel van de gevallen, samen een oplossing voor weten te vinden. Houd ons in ieder geval op de hoogte, zodra je daarvoor aanleiding ziet. Je kunt dit doen via het aanspreekpunt vanuit TKI Dinalog waar je toch al contact mee had, of via ons algemene nummer 0765315300 of emailadres info@dinalog.nl.

Veel succes in deze lastige periode!

Het Dinalog team

Dear projectleader,

We understand that you and your project partners, may encounter problems in project funded by us, as a result of the Corona virus developments. What those problems are is difficult to foresee at this time. We believe that in the vast majority of cases, we will find a solution for these problems together. Please keep us posted, as soon as you feel the need. You can do this via de Dinalog employee that you are already in contact with, or via our phone number 0765315300 or general email address: info@dinalog.nl.

All the best in this difficult period!

The Dinalog team

Hieronder de post die gepubliceerd door de Rijksoverheid.

Geef de eerste reactie