Cross Chain Collaboration Center (4C)

Cross Chain Control Centers in de praktijk: IZI Motive

Vanuit het demonstratieproject IZI Motive ontstaat een regisseur in de logistieke keten van de aftermarket van auto-onderdelen. In een ochtendsessie bij Dinalog is de theorie achter samenwerking in deze complexe keten alsook de praktische toepassing aan de orde gekomen.

In december 2014 wordt het demonstratieproject IZI Motive afgerond. Een consortium dat bestaat uit IZI Motive, Packs, SlimStock en TU Eindhoven, heeft zich in een periode van drie jaar ingespannen om een model te ontwikkelen waarmee de logistieke keten voor de aftermarket van auto-onderdelen efficiënter kan worden ingericht.

Tom van Woensel van de TU Eindhoven trapte af door inzicht te geven in de wijze waarop kostenvoordelen kunnen worden verdeeld tussen deelnemende partners. In het project zijn herverdelingsmechanismen onderzocht op basis van toegevoegde waarde die partners in samenwerkingsverbanden inbrengen. De herverdeling van opbrengsten in de keten is geen eenvoudige klus en vergt een grote mate van onderling vertrouwen.

Paul Spijkers van IZI Motive liet zien welk operationeel concept is ontwikkeld met de partners van het consortium. Duidelijk is geworden dat door een schakel uit de keten te halen de kosten dalen, die dan kunnen worden herverdeeld in de keten. IZI Motive treedt op als ketenregisseur voor distributie van auto-onderdelen, waarbij ze als neutrale partij verschillende modules kan aanbieden aan ketenpartners.

Door een presentatie van Jan Kraaijeveld van Slimstock werd duidelijk hoe om wordt gegaan met voorraadbeheer. Centraal stond de vraag hoe echt keuzes gemaakt kunnen worden binnen de totale voorraad die bedrijven aanhouden. Afscheid nemen van de voorraad die je niet of nauwelijks nodig hebt is essentieel.

Tenslotte is in het project IZI Motive de IT infrastructuur een belangrijke component geweest. Door uitvoering van het project is het nu mogelijk voor eindgebruikers (bijvoorbeeld garagebedrijven) in de keten om in één platform inzicht te krijgen in de beschikbaarheid, levertijd en inkoopkosten van onderdelen die nodig zijn. Hans den Reijer vertelde over de rol van IT bij integratie in deze keten en liet zien hoe snel de wereld aan het veranderen is en dat zich nieuwe spelers aandienen in de logistieke sector

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bas van Bree via bree@dinalog.nl.

Geef de eerste reactie