ICT & Informatievoorziening

Cum laude promotie Mohammadi in ISCOM project SIISASC

Op 28 februari 2020 verdedigde de heer Majeed Mohammadi met succes aan de Technische Universiteit Delft zijn proefschrift getiteld “Ontology Alignment: simulated annealing-based system, statistische evaluatie, and application to logistics interoperability”. Hij promoveerde op de onderscheiding ‘Cum Laude’. Majeed deed zijn onderzoek in de Informatie- en Communicatietechnologie (ICT) groep van de afdeling Technologie, Beleid en Management, onder supervisie van Prof. Yao-Hua Tan en Dr. Wout Hofman van TNO.

Zijn promotieonderzoek was onderdeel van en gefinancierd door het NWO-project Scalable Interoperability in Information Systems for Agile Supply Chains (SIISASC) van het NWO-programma Innovation in Supply Chain Compliance and Border Management (ISCOM).

Majeed onderzocht het gebruik van ontologie-afstemming om interoperabiliteit in de logistiek mogelijk te maken. Daartoe bestudeerde hij het ontologie-uitlijningsprobleem en ontwikkelde hij een ontologie-uitlijnsysteem, genaamd SANOM, gebaseerd op gesimuleerd uitgloeien dat het ontologie-uitlijningsprobleem efficiënt oplost. SANOM heeft jarenlang deelgenomen aan de wereldwedstrijd voor ontologie-uitlijning en is gerangschikt als een van de beste systemen. Daarnaast was een groot deel van Majeed’s onderzoek gericht op de evaluatie en vergelijking van verschillende uitlijnsystemen, waarvoor hij verschillende statistische methodologieën ontwikkelde die door de wereldwedstrijd worden gebruikt als middel voor het vergelijken en rangschikken van de deelnemende uitlijnsystemen.

Majeed is een uitgebreid onderzoeker die tijdens zijn promotieonderzoek al 20 tijdschriftartikelen heeft gepubliceerd, waarvan de meeste in toptijdschriften van zijn vakgebied worden gepubliceerd. Dit was de aanleiding om zijn doctoraat cum laude te behalen. Majeed is momenteel onderzoeker aan de Jheronimus Academy of Data Science in Den Bosch.

Geef de eerste reactie