Douane en trade compliance

Customs Management in International Business

Nederland is een distributieland. Via Rotterdam, Amsterdam maar ook via Antwerpen komen veel producten aan die naar het Europese achterland getransporteerd worden. Om de internationale topstatus als ‘Gateway to Europe’ te behouden, zal er kennis aanwezig moeten zijn over douane wet- en regelgeving om logistieke processen efficiënt te laten verlopen. Daarom is Fontys Hogeschool Techniek en Logistiek in samenwerking met het KennisDC Logistiek Limburg de minor Customs Management in International Business gestart afgelopen februari.

Doelstelling van de minor is om de deelnemers kennis te laten opdoen op het gebied van customs management, zodat zij een volwaardig gesprekpartner zijn voor bedrijven op tactisch en strategisch niveau. Na succesvolle afronding is de student toegerust om vanuit een logistiek/supply chain perspectief alle onderdelen van customs management op een juiste manier en in samenhang te plaatsen.

Daarbij is het van belang om zowel de praktijk als de theorie aan elkaar te koppelen en kwalitatief goede lesstof te creëren. Tijdens de minor maken de studenten ruimschoots kennis met de praktijk. Essentieel is het afstemmen van interne bedrijfsprocessen (fysiek en digitaal (IT)) om te voldoen aan douane wet- en regelgeving en zo import- en export efficiënt te organiseren.

De minor werd op een feestelijke wijze geopend, waar veel mensen uit het bedrijfsleven, onderwijs en overheid bij aanwezig waren. In samenwerking met de Douane/ Belastingdienst werd deze dag van extra glans voorzien. Zo stond er voor de ingang van het event een zogenaamde ‘scanvan’. Sprekers deze dag waren Frank Heijmann (Douane/Belastingdienst), Ton Geilenkirchen (Sabic), Albert Veenstra (Dinalog) en Biek van der Steen (Fontys Hogeschool Techniek en Logistiek).

Naast 13 studenten hebben ook 2 werkzoekende via het UWV deelgenomen. Inmiddels hebben beide heren een baan gevonden op het gebied van douane en customs. Momenteel wordt de minor nog deels gegeven door docenten van de Fontys en door ervaren mensen van de Douane/Belastingdienst met veel knowhow over douanezaken.

Belangstelling bedrijven

Er blijkt veel belangstelling vanuit het bedrijfsleven te zijn om een hogere beroepsopleiding in Customs Management te volgen. Door de vragen uit de markt willen we peilen hoe het bedrijfsleven tegenover een opleiding staat van 840 lesuren (commerciële variant minor). Met Rotterdam School of Management, EVO, TLN/Fenex en Belastingdienst/Douane Nederland gaan we bekijken hoe we een goede aansluiting kunnen creëren tussen alle bestaande opleidingen.

Volgende editie minor en verdere uitrol in onderwijs

Na afloop van de minor zullen de inhoudelijke deskundigen met de studenten in juli de minor evalueren. Door het organiseren van een expertsessie zal het curriculum aangescherpt worden. Bij deze expertsessie zijn verschillende partijen aanwezig die actief zijn in de douanewereld. Op deze manier blijft de kwaliteit van de minor gehandhaafd en actueel. Verder willen we jaar 1 en 2 van de Bachelor opleiding in gaan richten met Douane gerelateerde vakken en wordt er gewerkt aan een afstudeerrichting Customs Management.

Voor meer informatie neem contact op met Michiel Kuijer, tel: 08850 70690

Geef de eerste reactie