CyberSecurity in de Rotterdamse Maritieme sector

In dit interview richten we ons op het consortium dat onlangs is gestart met het project ‘Cybersecurity in the Rotterdam Maritime Sector’, een cruciale prestatie in de call ‘Supply Chain Security’ van het CS4NL-programma’. Gefinancierd door TKI Dinalog en geleid door de Erasmus Universiteit Rotterdam, is dit project essentieel voor het bevorderen van cyberweerbaarheid in de maritieme en logistieke sectoren. In dit interview delen Bas van Bree en Albert Veenstra hun ervaringen en de impact van hun project op cyberveiligheid in Nederland.

“Kunt u de primaire doelen van het project ‘Cybersecurity in de Rotterdamse Maritieme Sector’ beschrijven en hoe het project naar verwachting de cyberweerbaarheid in de maritieme sector zal vergroten?”

“Het project heeft als doel om een raamwerk op te stellen voor cyberafhankelijkheden tussen bedrijven die betrokken zijn bij maritieme operationele processen in en rond de Rotterdamse haven. Het richt zich op twee centrale vragen: Hoe kunnen cyberkwetsbaarheden worden geïdentificeerd en beoordeeld in de context van complexe netwerken van bedrijven, met name in typische havenprocessen zoals scheepsaankomsten en de opslag en het transport van brandstoffen en chemicaliën? En hoe kan een groot aantal kleine en middelgrote bedrijven (MKB) effectief worden betrokken bij de cyberbestendige infrastructuur?”

Lees verder in het Engels.

Bron: Dcypher

Geef de eerste reactie