Cross Chain Collaboration Center (4C)

DaVinc3i slotcongres; van onderbuik naar onderbouwing

De sierteeltsector bereidt zich voor op een nieuw marktsysteem. De sector internationaliseert en handel vindt steeds meer virtueel plaats. Nederland is niet meer automatisch de logistieke draaischijf. In het project DaVinc3i is een nauwe samenwerking ontstaan tussen bedrijfsleven en wetenschap, waarin gewerkt is aan een toekomstbestendige sector.

In DaVinc3i deden studenten en onderzoekers van Wageningen Universiteit, Technische Universiteit Eindhoven en Vrije Universiteit Amsterdam onderzoek naar de ontwikkeling van de sierteeltketen. Het bedrijfsleven in de gehele sierteeltketen is actief betrokken geweest in het project. Dat bleek ook uit de belangstelling voor het slotcongres van het project in Nootdorp op 19 februari.

Jack van der Vorst van de Wageningen Universiteit gaf het duidelijke doel van het project aan; Versterken van de leidende positie van het Nederlandse sierteeltcluster in een virtueel, internationaal handelsnetwerk. Er is vanuit dit doel onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van nieuwe business modellen voor samenwerking, logistieke netwerken, retourlogistiek en planning en ICT in de sierteeltketen. Met concrete en toepasbare resultaten.

Zo zijn er 12 commerciële scenario’s ontwikkeld waarlangs de sierteeltsector zich kan ontwikkelen de komende jaren. Deze scenario’s laten zich vertalen in business modellen waarmee ketenpartners nu aan de slag kunnen.

Er is een metromodel ontwikkeld binnen het project waarin via slimme verbindingspunten in het netwerk het mogelijk is om flexibel leveringen van A naar B te krijgen. Door een hoge rittenfrequentie te hebben in dit model (vergelijk het met een metronet in de stad) is het mogelijk wachttijden sterk te verminderen.

Daarnaast is een veelvoud van logistieke vraagstukken opgepakt in het project. Vanuit de deelnemende universiteiten zijn ruim 60 masterstudenten bij bedrijven aan de slag geweest met concrete dagelijkse vraagstukken die bij de ondernemers spelen.

Er is een echte community ontstaan van bedrijven en kennisinstellingen die betrokken zijn geweest in het project. Met ruim 230 deelnemers deze middag in Nootdorp is het ook duidelijk dat veel partijen in de sierteeltketen de kennis en de toepassing daarvan vanuit het project als relevant zien en er zelf mee aan de slag willen. Aan het eind van de middag werd eens te meer duidelijk dat de community door moet. Samen met Dinalog wordt dat op dit moment door het consortium opgepakt.

Geef de eerste reactie