Duurzaamheid

De betekenis van waterstof voor de Nederlandse logistieke sector

Nederland staat aan de vooravond van een grote energietransitie. De energietransitie zal maatwerk vragen voor de verschillende toepassingsgebieden, verschillende doelgroepen, verschillende regio’s, etc. Ook voor de logistieke sector is de energietransitie een grote uitdaging. De sector kenmerkt zich door een sterke afhankelijkheid van fossiele brandstoffen.

Een voor de hand liggende ontwikkelingsrichting is daarom de inzet van alternatieve energiebronnen of alternatieve energiedragers. Bij de laatste categorie moet worden gedacht aan een massieve elektrificatie van de transportsector en gerelateerde logistieke functies. Een veelgehoord scenario is dat waterstof op korte termijn kan worden ingezet voor het opwekken van elektriciteit voor het goederenvervoer over de weg (voor lange afstanden), de binnenvaart, zwaar transport of op containerterminals en in warehouses. De potenties van waterstof zijn echter nog niet uitgekristalliseerd.

Prof. dr. Harry Geerlings en ir. Bert van Grieken schreven in opdracht van TKI Dinalog dit position paper ingaand op de betekenis van waterstof voor de transportsector en gerelateerde logistieke functies. Doel van de paper is een analyse te maken van de kansen en barrières voor een (grootschalige) transitie naar waterstof in de logistieke sector. De resultaten zijn te gebruiken voor toekomstige programmering van onderzoek en activiteiten in de logistieke sector.

Geef de eerste reactie