Supply Chain Management

Een verkennende analyse van de Nederlandse farmaceutische supply chain

De COVID-19 pandemie stelde de Nederlandse farmaceutische supply chain voor uitdagingen. Het vergde creativiteit en inspanningen van de ketenpartners om de voorraad van medicijnen te waarborgen en daarmee het welzijn van patiënten. Tegelijkertijd heeft de COVID-19 pandemie bestaande problemen en kwetsbaarheden in de Nederlandse farmaketen blootgelegd. In opdracht van TKI Dinalog voerde een team van de Vrije Universiteit Amsterdam onder leiding van prof. Wout Dullaert een verkennende analyse uit van de structuur van de Nederlands farmaketen.

Op basis van literatuuronderzoek en een serie interviews identificeerden de onderzoekers huidige uitdagingen en oplossingen, alsook afhankelijkheden en kwetsbaarheden in de keten die de efficiëntie en robuustheid van de keten in gevaar brengen.  Alhoewel de Nederlandse keten blootgesteld wordt aan dezelfde afhankelijkheden als gevolg van het onderdeel zijn van een internationale keten, hebben wetgeving en specifieke organisatie in de Nederlandse farmaceutische sector een significante impact op hoe weerbaar de Nederlandse keten kan zijn. Deze rapportage biedt inzicht in deze specifieke problemen en geeft richtlijnen voor het verbeteren van het functioneren van de Nederlandse farmaketen.

Dit rapport werd gepresenteerd op het seminar ‘Voorkomen is beter dan genezen in de Supply Chain’ op 22 januari jl. en is onderdeel van een reeks van drie onderzoeksrapporten in een bijdrage van TKI Dinalog ten behoeve van robuustheid van ketens in de toekomst.

Geef de eerste reactie