De rol van logistiek in een duurzame en efficiënte LNG distributieketen

Aandacht voor logistieke keuzes is van groot belang om goederen efficiënt bij de klant te krijgen. Voor milieuvriendelijkere transportbrandstoffen zoals (bio) Liquefied Natural Gas (LNG) is dat niet anders. Een belangrijke vraag daarbij is welke rol logistiek kan spelen in het realiseren van een duurzame en efficiënte small-scale LNG distributieketen. In dit verslag worden de resultaten van bijna vier jaar onderzoek geschetst binnen het Dinalog R&D project “Design of LNG Networks” waarin deze vraag centraal stond.

LNG staat steeds meer in de belangstelling van de transportsector en wordt gezien als een osteneffectieve en schonere brandstof voor de toekomst. Om een brede acceptatie van milieuvriendelijkere brandstoffen zoals (bio) LNG mogelijk te maken, is de uitrol van een nieuw distributienetwerk nodig. Daarbij gaan vraag en aanbod hand in hand. Om de logistieke uitdagingen die bij de introductie van een nieuwe brandstof spelen het hoofd te bieden, hebben we in dit project de handen ineengeslagen met aanbieders en potentiële afnemers van LNG. We hebben gewerkt aan het ontwikkelen van een blauwdruk van de small-scale LNG distributieketen en aan tools die kunnen helpen bij het nemen van investerings- en infrastructurele beslissingen en het maken van economische- en marktanalyses. Deze tools kunnen worden gebruikt om een antwoord te vinden op vragen als waar kan de eindgebruiker LNG tanken, en hoe wordt de bevoorrading van LNG georganiseerd.

Dit projectverslag laat zien dat aandacht voor logistieke vraagstukken een belangrijke rol speelt bij de introductie van nieuwe transportbrandstoffen. Ook geeft het verslag voorbeelden hoe de opgedane wetenschappelijke kennis is gebruikt door aanbieders en afnemers van LNG in Nederland. Inmiddels zijn verschillende vervolgprojecten gestart waarin we bijvoorbeeld inzichten over de Nederlandse LNG distributieketen vertalen naar situaties in andere landen binnen de EU. Heeft u interesse om hier gezamenlijk in op te trekken dan maken we graag nader kennis.

Het project “Design of LNG Networks” is, met subsidie van Dinalog, uitgevoerd in een samenwerkingsverband van de Rijksuniversiteit Groningen en de TU Eindhoven met bedrijven en instellingen als Gasunie, Groningen Seaports, Stichting Energy Valley, Feederlines, HUSA Logistics, ENGIE, Oliehandel Klaas de Boer, Ecos Energy B.V., Target Holding, Young Advisory Group, Rijkswaterstaat (Ministerie van Verkeer en Waterstaat), NOVE en Stichting Ubbo Emmius Fonds. Het project werd gesteund door het Nationaal LNG Platform. Wat deze samenwerking heeft opgeleverd, kunt u in dit rapport lezen.

Geef de eerste reactie