Duurzaamheid

De schakel tussen logistiek, overheid en innovatie, dat is TKI Dinalog

Innovatie in de logistiek is een belangrijk aandachtspunt, voor zowel de sector als de overheid. Om daaraan op een duurzame en effectieve wijze vorm te geven worden budgetten vrijgemaakt voor initiatieven die echt wat toevoegen. Eén van de spelers die hierin -ook landelijk- een grote rol heeft, is in Breda gevestigd.

TKI Dinalog, Dutch Institute for Advanced Logistics, is het topconsortium kennis en innovatie waarin bedrijven, kennisinstellingen en overheid werken aan het innovatieprogramma van de Topsector Logistiek. Directeur Albert Veenstra vertelt: “We ondersteunen de sector met financiering van waardevolle projecten in opdracht van de overheid. De focus ligt daarbij steeds op innovatie, vaak tevens op duurzaamheid en daarnaast op het aanjagen van efficiency. Je mag dat breed zien. Zelfs het verbeteren van wegen kan de sector helpen, net als het optimaliseren van een productielijn. Het gaat er uiteindelijk om dat beweging van goederen verbetert of verduurzaamt.

Boost
TKI Dinalog werkt vooral vraaggericht, legt de directeur uit. De logistieke sectoragenda is daarin meestal leidend. “Waar kunnen we een boost geven?”, dat is een vaak gestelde vraag, vertelt hij. “Het is belastinggeld dus we hanteren een uiterst transparant selectieproces. We publiceren aanvragen en laten die toetsen door externe reviewers. We zien kennisinstellingen zoals de Breda University of Applied Sciences regelmatig langskomen als indiener van voorstellen. Onze rol is vooral het proces organiseren.”
Toch houdt de expertise van Veenstra en zijn team van acht fte’s daarmee niet op. Er is vanzelfsprekend heel veel overleg, met zowel de sector als de overheid. “We hebben tevens een adviserende rol richting bestuurders, beleidsmakers en de ondernemers. Daarnaast monitoren we ook zelf, bijvoorbeeld of doelen gehaald worden en op witte vlekken in de logistieke wereld.”

Concreet meedenken
Vanuit de overheid ligt de focus vaak op duurzaamheid. Denk bijvoorbeeld aan de Green Deals. “Maar ook digitalisering is een belangrijk thema”, legt Albert uit. “Die ontwikkelingen gaan héél hard en daarin moet je bijna wel mee als ondernemer. Voor grotere spelers is dat vaak nog wel bij te houden maar kleiner bedrijven hebben het er wel eens lastig mee. Aan ons dan de taak om ze te wijzen op toegankelijke en betaalbare mogelijkheden, die je vaak gewoon met een tablet of smart phone kunt gebruiken.” Er wordt dus duidelijk vanuit de praktijk gedacht hier.

Verbonden met de regio
In 2008 is TKI Dinalog in Breda begonnen. Toentertijd was de gemeente één van de partijen die subsidie verstrekte. Inmiddels is het met name de landelijke overheid die budgetten beschikbaar stelt. “Maar de band met de regio en provincie is altijd gebleven”, legt Albert uit. Mede daarom vinden we het ook van belang om onderdeel te zijn van het RegioinBedrijf netwerk. En we zijn aangesloten bij initiatieven als het mobiliteits­programma SmartwayZ en Logistics Community Brabant, waarbij we zelfs aan de wieg stonden.” Breda is ook nog steeds een prima uitvalsbasis, vindt hij. “De ligging is in logistieke zin zeer centraal. We zijn actief in heel Nederland maar het zwaartepunt van de sector ligt toch in deze regio, tussen de grote havens en meerdere hotspots. Het is dus een hele bewuste keuze om hier te blijven.”

Bron: Regio in bedrijf
Auteur: Hans-Jorg van Broekhoven

Geef de eerste reactie